Schrijvers archief Darryl Fleming

doorDarryl Fleming

Energie besparen, hoe doe je dat?

Per jaar geef je veel geld uit aan energie. Daarom zou het prettig zijn als je het energieverbruik kunt verlagen. Bovendien is dat goed voor het milieu. In dit artikel geven we een aantal tips voor energie besparen. Een voorziening die elektrische stroom levert in plaats van verbruikt, is een zonnepaneelinstallatie. Daar gaan we in de laatste paragraaf nader op in.

Waarvoor gebruiken we energie?

In huis gebruiken we energie voor heel veel zaken. Onder meer praten we dan over:

 • Verwarming
 • Warm water
 • Koken
 • Verlichting
 • Wasmachine
 • Video- en audioapparatuur
 • Keukenapparaten

Als we naar de mogelijkheden van energie besparen willen kijken, dan dienen we al die zaken onder de loep te nemen. Het zal duidelijk zijn, dat maatregelen op de gebieden van verwarming en verlichting met name in de winter energie besparen. Als je aan huis een laadpunt voor een elektrische auto hebt, dan is dat een belangrijke energieverbruiker. Omdat nog maar weinig mensen zo’n laadpunt hebben, laten we dat hier echter buiten beschouwing.

Verwarming

De verwarming van een woning kost tamelijk veel geld. Er zijn maatregelen die onmiddellijk een effect hebben en niets of weinig hoeven te kosten. We kunnen daarbij denken aan:

 • De verwarming een graadje lager zetten.
 • De verwarming eerder lager zetten, voordat je gaat slapen of je woning voor enige uren gaat verlaten.
 • Gordijnen eerder sluiten.
 • Deuren niet onnodig open laten staan.
 • Folie achter de radiatoren aanbrengen.
 • Verwarmingsbuizen isoleren daar waar dat kan en zinvol is.
 • Tochtstrips en dergelijk aanbrengen.
 • Thermostatische kranen op een goede manier gebruiken.

Er zijn maatregelen die wel een significante investering vereisen. Maar voor de zogenoemde verduurzamingsmaatregelen zijn echter leningen met een lagere rente en subsidies te verkrijgen. Qua warmte-isolatie kunnen we onder meer denken aan HR-glas in de ramen, en dak-, vloer- en spouwmuurisolatie. Naast warmte-isolatie kan je je cv-installatie intelligenter maken. Onder andere door een slimme thermostaat te installeren, die bij voorkeur via een app te regelen is. Als je cv-ketel al aan de oude kant is, dan is de vervanging daarvan door een model met een beter rendement zeker te overwegen. Of overgaan op een ander type van verwarming, zoals met infraroodpanelen. Het installeren van een warmtepomp is ook een optie.

Warm water

Voor energie besparing bij de warmwatervoorziening kan je aan de ene kant kijken naar hoe het water wordt opgewarmd en aan de andere kant het gebruik. Doet de cv-ketel die opwarming (combiketel) of is er een elektrische boiler of een gasgeiser? Ze hebben elk hun voor- en nadelen. Wat de beste optie is, hangt van het soort gebruik af. Je zou de watertemperatuur wellicht wat kunnen terugdraaien. Je kunt je douchegewoontes wijzen, waardoor je minder warm water verbruikt. Een maatregel die onder de verduurzamingsmaatregelen valt, is de installatie van een zonneboiler. Het rendement daarvan is natuurlijk in de winter minder groot, maar niet nul.

Koken

De energie besparing op gas of elektriciteit hangt veel af van de kookgewoonten. Kook je voedsel niet langer dan nodig is, gebruik je deksels om pannen af te sluiten, gebruik je normale of snelkookpannen? Kan je eten of warme dranken op een andere manier warmhouden in plaats van weer opwarmen? Als je overstapt van gas naar elektrisch, dan is het zinvol om de typen elektrische kookplaten ook qua energieverbruik te vergelijken.

Verlichting

Als je nog veel gloeilampen in je woning gebruikt, dan is het zeker aan te raden om die allemaal te vervangen door spaar- of ledlampen. Die zijn veel zuiniger en gaan bovendien lang mee. Om te voorkomen dat lampen in weinig gebruikte ruimten onnodig blijven branden, zou je bewegingssensoren kunnen gebruiken die de verlichting aan- en uitschakelen. Een andere mogelijkheid is een timer te gebruiken, die de verlichting na inschakeling een zekere tijd laat branden en die daarna uitschakelt.

Wasmachine

Een wasmachine is een grootverbruiker van elektrische energie en als je die vaak laat draaien, dan is het goed om naar het energieverbruik te kijken. Als je machine al wat ouder is, dan kan het vervangen daarvan door een modern en energiezuinig model een goed idee zijn.

Video- en audioapparatuur

Mensen willen video- en audioapparatuur nog wel eens aan laten staan, terwijl niemand er naar kijkt/luistert. Door daar wat attenter op te zijn, kan je energie besparen. Verder moet niet worden vergeten, dat apparatuur die in standby-stand staat nog altijd energie verbruikt.

Keukenapparaten

Het kan informatief zijn om eens naar het energieverbruik van de keukenapparaten te kijken. Een koelkast en een magnetronoven bijvoorbeeld hebben veel stroom nodig. Moet de koelkast inderdaad op die lage temperatuur staan? Kan voedsel ook buiten de koelkast worden bewaard? Zet je een afwasmachine ook voor kleine hoeveelheden vaat aan? Aan de hand van die inspectie besluit je misschien om andere hulpmiddelen te gebruiken of bestaande op een andere manier.

Zonnepaneelinstallatie

Met een zonnepaneelinstallatie verlaag je niet het elektriciteitsverbruik, maar wel je elektriciteitsrekening. Zeker met de nog geldige salderingsregeling zijn zonnepanelen een hele goede investering. Ze gaan lang mee en ook verhogen ze de waarde van je woning. Als ze meer elektriciteit opwekken dan je op een gegeven moment nodig hebt, dan kan je dat terugleveren aan het lichtnet. Daarvoor krijg je een korting op je elektriciteitsrekening.

doorDarryl Fleming

De salderingsregeling voor zonnepanelen, hoe werkt die?

Dit artikel gaat over de salderingsregeling, die de aanschaf van zonnepanelen extra aantrekkelijk maakt. We zullen diverse aspecten van die regeling hier aan de orde stellen.

Achtergrond

Om de aanschaf van zonnepanelen aantrekkelijker te maken, riep de Nederlandse overheid de salderingsregeling in het leven. Dan kan je de stroom, die je met je zonnepanelen opwekt en op een gegeven moment niet nodig hebt, terugleveren aan het lichtnet en krijg je daar een vergoeding voor. Met de salderingsregeling kan je je investering in zonnepanelen sneller terugverdienen. Dat aantrekkelijk maken van die investering, wordt echter minder nodig, omdat die minder groot aan het worden is.

Waaruit bestaat een zonnepaneelinstallatie

Een zonnepaneelinstallatie bestaat natuurlijk uit zonnepanelen. De stroom die de panelen genereren is anders dan die van het lichtnet. Die laatste is wisselstroom en de spanning is 220 volt. De elektrische apparaten in je huis werken daarop. Ze werken niet op de door zonnepanelen opgewekte gelijkstroom en laag voltage. Er is daarom een omzetting nodig. Daarom omvat een zonnepaneelinstallatie een zogenoemde omvormer. Als je gebruik wilt maken van de salderingsregeling door stroom terug te leveren aan het lichtnet, dient die omvormer te worden aangesloten op een slimme elektriciteitsmeter. Anders blijft het onbekend hoeveel stroom je teruglevert en krijg je dus geen vergoeding. Een analoge elektriciteitsmeter kan door de geleverde stroom terugdraaien, maar dat is niet gegarandeerd. Als je een goed inzicht in je stroomverbruik wilt hebben, kan je de aanschaf van een energieverbruiksmanager overwegen. Dat kan ook een app zijn, als je toestemming geeft om jouw gegevens via het internet bij de netbeheerder op te vragen.

Wat is salderen?

We hadden het al over de teruglevering van stroom aan het lichtnet met je zonnepanelen. De elektriciteitsleveranciers hebben de wettelijke verplichting om de teruggeleverde stroom jaarlijks met je te verrekenen. Dat wordt met salderen aangeduid. Als het resultaat daarvan betaal je alleen voor de stroom die je netto verbruikt, dus de teruggeleverde stroom afgetrokken van de verbruikte stroom. Slecht over de netto stroom betaal je verbruikskosten, BTW en energiebelasting. Het vastrecht betaal je altijd, ook zonder netto verbruik. We praten over een salderingsregeling en niet over de teruggave van geld. Dat laatste is binnen de salderingsregeling niet mogelijk. De leverancier kan je wel een vergoeding geven als je netto verbruik negatief is. Die bepaalt echter hoeveel die is. Zolang de elektriciteitleverancier niet weet dat je zonnepanelen hebt geplaatst, zal je maandbedrag niet veranderen. Na een jaar wordt dat verrekend en aangepast. Je kunt je zonnepanelen bij die leverancier melden en vragen om het maandbedrag al te verlagen.

Afbouw salderingsregeling

De salderingsregeling is in 2004 in het leven geroepen. Tot nu toe hebben we aangegeven hoe die regeling nog altijd is. Die gaat echter waarschijnlijk veranderen. Volgens een regeringsvoorstel zal die vanaf 2023 geleidelijk worden afgebouwd. Vanaf 2031 zou er dan niet meer kunnen worden gesaldeerd. Dan ontvang een vergoeding per kWh die je levert, die lager is dan wat je voor je verbruik aan de leverancier betaald. De nieuwe regeling zou dan gelden voor het geval je al zonnepanelen zou hebben of die nog gaat aanschaffen. Maar zoals gezegd, is het een voorstel en daar kunnen nog elementen aan veranderen.

Verbruikspatroon

We noemden al de energieverbruiksmanager. Die geeft je een goed overzicht van je verbruikspatroon. Zoals je met het daltarief van de elektriciteitsleverancier kunt doen, kan je dat ook doen met de stroom die je zelf opwekt. Als je straks, na afloop van de salderingsregeling, minder krijgt voor de stroom die je teruglevert aan het lichtnet, wordt de prikkel groter om de stroom die je zelf opwekt zo goed mogelijk zelf te benutten. Als je overdag stroom overhoudt, kan je overwegen om dan bijvoorbeeld de wasmachine te laten draaien. Een aanpassing van je verbruikspatroon zal je zo geld opleveren.

doorDarryl Fleming

Subsidies zonnepanelen, wat je kan verwachten

Met fotovoltaïsche zonnepanelen kunnen we schone en hernieuwbare energie produceren en tegelijk onze koolstofvoetafdruk en elektriciteitsrekening verkleinen.

Zij worden beschouwd als een belangrijke technologische doorbraak waarvan wij veel profijt kunnen trekken.

Wat zijn fotovoltaïsche zonnepanelen?

Ze bestaan uit één of meer zonnecellen, die zonlicht opvangen en vervolgens omzetten in elektriciteit. De totale hoeveelheid van deze zonnecellen bepaalt het totale vermogen van het zonnepaneel.

Er zijn verschillende soorten zonnepanelen op de markt, sommige met een betere energie-efficiëntie dan andere, afhankelijk van de technologie die wordt gebruikt.

Voordelen van fotovoltaïsche zonnepanelen

Omdat het een technologie is die schone elektriciteit produceert, uitsluitend gebruik makend van de energie van de zon, die een continue en schone energiebron is, hebben zonnepanelen ontelbare voordelen!

Lagere elektriciteitsrekening!

Het zonnepaneel wekt overdag gratis en schone elektriciteit op, waardoor het een deel van jouw energiebehoefte in huis dekt.

Door over deze extra elektriciteitsbron te beschikken, zal het verbruik overdag de behoefte aan energie van het net afremmen.

En als je batterijen hebt die het overschot kunnen accumuleren dat door het fotovoltaïsche systeem wordt geproduceerd, des te groter zal jouw verlaging van de elektriciteitsrekening zijn.

Zij stellen je in staat schone en hernieuwbare elektriciteit op te wekken
Zonnepanelen gebruiken zonlicht om schone elektriciteit op te wekken, wat betekent dat ze gratis hernieuwbare energie produceren.

Door thuis schone elektriciteit op te wekken, verkleinen we onmiddellijk onze koolstofvoetafdruk. Door onze eigen elektriciteit op te wekken, hoeven we niet afhankelijk te zijn van stroom van het gemeentelijk net.

Zonnepanelen zijn een kwaliteitsinvestering op lange termijn

De installatie van een fotovoltaïsch zonnepaneel is een goede investering voor de toekomst, want er is een garantie op lange termijn.

Deze systemen zijn ontworpen om minstens 20 jaar schone elektriciteit op te wekken, en rekening houdend met periodiek onderhoud kunnen sommige systemen langer meegaan.

Dit betekent dat, ook al is de investering aanvankelijk hoog, zij zich na enkele jaren zal terugbetalen, aangezien de elektriciteitsfacturen aanzienlijk lager zullen uitvallen.

Wat zijn de subsidies voor het verkrijgen van zonnepanelen?

Momenteel zijn er geen nationale zonnepanelen subsidies voor de installatie van zonnepanelen. Sommige gemeenten bieden echter hun eigen systeem van fiscale stimulansen om de invoering van dit systeem van energieopwekking te vergemakkelijken.

Naast deze stimulansen is het ook mogelijk BTW-teruggave te vragen op de aankoop, wat aanzienlijke besparingen oplevert.

Deze stimulansen vormen een unieke kans voor alle huiseigenaren om fotovoltaïsche panelen op hun woning te installeren.

Helpt de waarde van jouw huis op de vastgoedmarkt te verhogen
De installatie van een fotovoltaïsch zonnepaneel verhoogt de waarde van jouw huis op de vastgoedmarkt.

Tegenwoordig zoeken kopers naar huizen met een goed energiecertificaat om lagere elektriciteitsrekeningen te hebben.

Lokale zonnepanelen subsidies

Elk gewest stelt zijn eigen regels en subsidies aanbiedingen vast om de installatie van zonnepanelen te stimuleren. De bedragen variëren ook van plaats tot plaats.

Behalve kijken naar lokale subsidies is een andere interessante manier om de kosten van het installeren van zonnepanelen te drukken, een gezamenlijke aankoop.

Wanneer meerdere mensen besluiten om zonnepanelen door dezelfde leverancier te laten installeren, kunnen aanzienlijke kortingen worden bedongen.

Duurzaamheidslening

Sommige gemeenten bieden nog betaalbaardere oplossingen. Dit zijn leningen met een lage rente en een betalingstermijn van 10 tot 15 jaar, afhankelijk van het gevraagde bedrag.

Je kunt een lening aanvragen tussen 2.500 en 25.000 euro, afhankelijk van het aantal zonnepanelen dat je wilt installeren.

In Amsterdam is er bijvoorbeeld het programma Energielening Amsterdam, dat een betalingstermijn van 10 tot 15 jaar biedt met een rente van 0,99%, waardoor het veel gemakkelijker wordt om toegang te krijgen tot zonne-energie.

Het is vermeldenswaard dat zelfs zonder enige financiële subsidie de installatie van zonnepanelen zeer voordelig is, aangezien het aanzienlijke besparingen oplevert door een verlaging van de elektriciteitsrekening met maximaal 95%.

doorDarryl Fleming

Verwarm je woning milieuvriendelijk met een warmtepomp

Dagelijks worden op alle vlakken inspanningen gedaan om het verbruik van hernieuwbare bronnen te promoten. De mens heeft gedurende decennia een grote negatieve invloed gehad op de natuur en omgeving en dit proberen we met behulp van moderne technologie goed te maken. Veel fossiele energie gaat bij ons gematigd klimaat naar de verwarming van onze woning. Vaak worden gas, mazout of niet-groene elektriciteit gebruikt. De installatie van een warmtepomp kan het gebruik van fossiele energie drastisch omlaag halen en zou een must moeten zijn voor elke woning. Hoe zulke warmtepomp werkt en welke types er bestaan lees je hier.

Hoe werkt een warmtepomp

Het principe is op zich heel eenvoudig te begrijpen. Een warmtepomp haalt gratis en milieuvriendelijke energie uit de omgeving en gebruikt deze energie, via een vervormer, om je woning te verwarmen en ze van warm water te voorzien. De omgeving waaruit de warmtepomp energie haalt kan verschillend zijn naargelang het type. Er zijn warmtepompen die werken met lucht, water of in de bodem of een combinatie van meerdere bronnen.

Welke specifieke types zijn er?

Afhankelijk van je huis, het type bodem of omgeving of zelfs de wetgeving kun je verschillende types warmtepompen installeren bij je woning. De meest gebruikte types zijn:

 • water-waterpomp: werkt makkelijkst met een open bron. Je haalt er het warme water uit, gebruikt deze energie en het koude water wordt weer afgegeven aan de bron om daar op een natuurlijke wijze weer op te warmen.
 • brine-waterpomp: hier loopt er weliswaar water door je buizen maar dit is een gesloten net. Aan het water in de buizen wordt een gel toegevoegd tegen bevriezen. De buizen worden opgewarmd met behulp van de aardwarmte, deze wordt onttrokken in de omvormer en het koude water wordt door de buizen weer door de grond gestuurd.
 • lucht-luchtpomp: Dit principe werkt net als de water-waterpomp. Warme lucht wordt onttrokken, de energie hiervan wordt gebruikt en de koude lucht gaat weer naar buiten om daar te worden opgewarmd.
 • lucht-waterpomp: In plaats van water opwarmen door aardwarmte zoals bij de brine-waterpomp wordt hier lucht gebruikt. Het principe is verder hetzelfde als bij de andere types pompen.

Niet elke woning is geschikt voor de installatie van een warmtepomp. Bepaalde pompen, bijvoorbeeld die met een captatienet onder de grond, vragen een grote oppervlakte zoals een weide waarop geen bomen mogen groeien. Uit bepaalde waterbronnen mag ook niet zomaar water getapt worden omwille van regelgeving. Daarnaast kan beperking wegens plaatsgebrek ook een reden zijn om geen warmtepomp te kunnen installeren. Een oplossing in dit geval kan bijvoorbeeld een hybride systeem zijn dat een warmtepomp combineert met een traditioneel systeem. Zo kan het gebruik van fossiele brandstoffen voor het verwarmen van je woning en water toch worden beperkt.

Is een warmtepomp financieel interessant?

Veel mensen vragen zich af als het interessant is om een de investering van een warmtepomp te doen. Het systeem kost inderdaad beduidend meer dan een traditioneel systeem op gas of mazout. Heeft het dan zin om deze grotere investering te doen en betaalt deze zichzelf terug op korte tot lange termijn? Het antwoord is heel eenvoudig in het geval van een nieuwe woning, bij oudere woningen moeten wat extra vragen gesteld worden.

Nieuwe woning of uitgebreide renovatie

In het geval van een nieuwe woning kan sowieso best worden gekozen voor een warmtepomp. Een warmtepomp is de meest zuinige oplossing, zowel voor het milieu als voor de portefeuille. Als er toch meteen nieuwe systemen moeten geïnstalleerd worden dan mag er niet getwijfeld worden om een warmtepomp te steken. Ook bij zeer grote renovatieprojecten waarbij maar 25% tot 30% van de woning wordt behouden kan met ook best opteren voor de installatie van een warmtepomp.

Bij een nieuwe woning of quasi volledige renovatie heeft men namelijk een blanco situatie. Je kunt kiezen voor de warmtepomp die perfect geschikt is voor de specifieke woning en dus ook zo efficiënt mogelijk met de kosten omgaan. Het huis wordt volledig ingericht rond dit systeem van verwarming. Zo wordt bijvoorbeeld al bij het ontwerp rekening gehouden met een vloerverwarming en de plaatsing van het omvormend systeem in de tuin of weggewerkt in de muren.

Bij een nieuwe woning of uitgebreide renovatie betaalt deze investering zich in verhouding sneller terug dan wanneer je een warmtepomp plaatst in een bestaande woning. Ook met het oog op toekomstige wetgeving rondom het duurzamer maken van woningen. Daarom lijkt het logisch om je nieuwe woning meteen al in te richten rondom de warmtepomp.

Bestaande woning of beperkte renovatie

Bij een bestaande woning of beperkte renovatie ligt dit anders. In eerste instantie moet al rekening worden gehouden met de voorbereidende kosten van de installatie van de warmtepomp. De oude systemen moeten worden verwijderd, wat al een bepaalde, weliswaar minimale kost met zich meebrengt.

Hou er ook rekening mee dat een bestaande woning vaak niet zo energiezuinig is, en dit heeft invloed op het rendement van de warmtepomp. Het is namelijk zo dat een warmtepomp werkt via een trage afgifte van een lage warmte op een constante wijze. Dit wil zeggen dat je bijvoorbeeld via vloerverwarming een constante lage verwarming krijgt via je warmtepomp. Omdat deze verwarming constant wordt afgegeven zal het huis steeds aangenaam warm voelen, ondanks het feit de afgegeven warmte relatief laag is.

In een oude woning, waar bijvoorbeeld nog enkele beglazing, weinig isolatie en kieren spleten zijn, is dit helemaal niet efficiënt. De traag afgegeven warmte verdwijnt meteen door de slechte isolatie en dus heeft verwarmen met het systeem van de warmtepomp in dit geval geen zin. Daarom moet je in eerste instantie de woning energievriendelijker maken. Extra muurisolatie, overal dubbele beglazing en alle kieren en spleten proberen te dichten. Pas als de woning energievriendelijk is zal de warmtepomp zijn werk naar behoren kunnen doen.

Politieke en economische overwegingen

Als je nu een oude woning bezit of met een nieuwbouw aan de slag gaat, onder de economische en politieke omstandigheden kom je niet uit. Overheden in vele Europese landen stellen alsmaar meer wetgeving op die stelt dat woningen energiezuinig moeten worden. Slecht geïsoleerde huizen, fossiele brandstoffen of enkele beglazing worden binnenkort verboden en eventueel beboet. Daarom kan het toch raadzaam zijn om ook in reeds bestaande woningen na te denken over de extra investeringen om een warmtepomp te installeren.

Ook op het macro-economische niveau is de prijs van fossiele brandstoffen zeer gevoelig en steeds een inzet van politieke spelletjes. De prijzen kunnen heel vaak schommelen en Europa is afhankelijk van de invoer van vele soorten fossiele brandstoffen. Wie ervoor kiest om een warmtepomp te installeren bij zich thuis maakt zichtzelf volledig onafhankelijk van dit soort politieke en economische spelletjes.

Welke subsidies kan je krijgen voor een warmtepomp?

Omdat het duurzamer maken van woningen hoog op de politieke agenda staat worden ook veel gunstmaatregelen genomen zoals het toekennen van subsidies of premies. Ga zeker even informeren alvorens je je bestaande woning gaat isoleren, nieuwe ramen steekt of een warmtepomp installeert. Vele stimuli worden op dit moment gegeven waaronder waardoor je een groot deel van de renovatiekosten kunt recupereren.

Via de netbeheerder kun je een dossier indienen met een premie-aanvraag. Een belangrijke voorwaarde hier is dat de werken verplicht dienen uitgevoerd te worden door een erkende aannemer. Deze aannemer moet in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid. Daarnaast moet de warmtepomp gebruikt worden om zowel minstens één ruimte in de woning te verwarmen en ook instaan voor de voorziening van warm water.

Afhankelijk van het type warmtepomp die je installeert kun je tussen de 300 en 4000 euro recupereren in de vorm van individuele subsidies. Er wordt steeds maximaal 40% van de totale kost terugbetaald. Kies je ervoor om binnen de vijf jaar minimaal drie energiebesparende ingrepen in jouw woning door te voeren? Dan kun je ook nog aanspraak maken op een totaalrenovatiebonus bovenop de individuele subsidies die je reeds ontvangen hebt. Vanaf drie ingrepen kun je een bonus van 1250 euro krijgen en deze kan oplopen tot 4750 euro.

Neem op voorhand contact op met de netbeheerder én de installateur om zeker te zijn dat uw woning en elektriciteitsvoorzieningen voldoende zijn voor de installatie van je warmtepomp. Zo kun je op voorhand correct inschatten wat voor werken er effectief moeten uitgevoerd worden en dus welke kosten hiermee gepaard gaan. Hoe beter de netbeheerder op de hoogte is van de kosten en de impact van de renovatie, hoe vlotter de toekenning van de subsidie zal verlopen.

Andere fiscale stimuli

Ook fiscaal worden er extra voordelen gegeven door bijvoorbeeld lagere Btw-tarieven te voorzien voor wie renovaties doet aan een oudere woning in het kader van duurzame energie. Is je woning ouder dan tien jaar en voer je renovatiewerken uit met een erkend gecertifieerd ondernemer? Dan kun je profiteren van een gunstiger Btw-tarief van 6% in plaats van de gangbare 21%.

De controles op energiezuinige woningen worden steeds strenger. Wie een woning wenst te verkopen of verhuren zal tegen 2020 aan strenge normen moeten voldoen of je woning zal strafpunten krijgen. Als een huis teveel strafpunten heeft zal ze niet mogen verkocht of verhuurd worden. Het is dus zeker heel belangrijk om nu aan de slag te gaan met het energiezuinig maken van je woning. Zeker nu de overheid al deze extra premies, subsidies en fiscale stimuli voorziet.

Besluit

Een warmtepomp is sowieso de toekomst voor nieuwe woningen maar ook voor bestaande huizen. De pomp gebruikt zeer efficiënt de omgeving om energie te onttrekken en deze om te zetten in warmte voor in de woning. Het maakt je woning een stuk onafhankelijker van vervuilende en soms dure fossiele brandstoffen.

Het systeem vraagt weliswaar een éénmalige investering en extra zorgvuldigheid bij het uittekenen van de plannen voor een nieuwe woning, maar het betaalt zichzelf snel terug. Ook voor oudere woningen is het installeren van een warmtepomp aan te raden, zeker met het oog op verstrengde wetgeving en soms moeilijke handelsakkoorden en economische omstandigheden.

Deze initiatieven moeten allemaal worden berekend in de terugverdientijd van de warmtepomp. Maak je beslissing niet enkel naar aanleiding van de directe invloed op je portefeuille maar kijk naar het grote plaatje. De toekomst vraagt duurzame oplossingen, wie hier vandaag in investeert, zal hier morgen reeds de vruchten van plukken.

doorDarryl Fleming

Omvormer kiezen voor je zonnepanelen

Steeds meer mensen overwegen om zonnepanelen te laten installeren. We weten ondertussen allemaal dat we onze energie duurzaam moeten opwekken. Het verbranden van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas om elektriciteit op te wekken zorgen ervoor dat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer stijgt. Gevolg hiervan is dat de temperatuur op aarde langzaam toeneemt. Dit wordt het broeikaseffect genoemd.

Zonnepanelen om zelf groene stroom te produceren

Met zonnepanelen kunnen huishoudens zelf groene stroom produceren. Hierdoor hoeven de vervuilende energiecentrales minder stroom te produceren en komt er minder CO2 in de atmosfeer, waardoor de temperatuurstijging op aarde geremd wordt. Maar welke overwegingen zijn er als je zelf zonnepanelen op je dak wilt? Het type omvormer is een belangrijke keuze. De omvormer bepaalt voor een groot deel de werking en installatiemethode van jouw zonnepanelen. Hieronder vind je een aantal eigenschappen van de verschillende omvormer configuraties die je kunnen helpen bij de keuze voor het type omvormer in jouw installatie.

Stringomvormer

De meest bekende omvormer is de stringomvormer. Een stringomvormer is een centrale binnenhuismodule waar je één of meerdere strings van zonnepanelen op aan kunt sluiten. Een string van zonnepanelen is een aantal zonnepanelen die in serie geschakeld zijn. Wat houdt dit in? Een zonnepaneel heeft twee spanningsdraden met connector. Op de ene kabel staat een positieve gelijkspanning (plus), de andere kabel is de negatieve kant (min). Om zonnepanelen in serie te schakelen, moet je de plus van het ene paneel aan de min van het volgende paneel koppelen. Uiteindelijk ontstaat er een keten, een string, met zonnepanelen waar één plus en een min kabel vanaf komen. Deze plus en min moeten op de omvormer aangesloten worden. De omvormer zet de gelijkspanning van de panelen om naar 230 V wisselspanning die je op de meterkast kunt aansluiten. Het voordeel van een stringomvormer is dat deze redelijk voordelig in de aanschaf is. Er zijn echter ook een aantal nadelen. Belangrijkste nadeel is dat een stringomvormer een single point of failure is. Als er een probleem in de omvormer optreedt, is meteen je hele installatie uitgeschakeld en wek je geen groene stroom meer op. Dit nadeel zou je ook weer als voordeel kunnen zien. Als je de defecte omvormer vervangt of laat repareren, is de hele installatie direct weer in bedrijf.

Sringomvormer met optimizers

Een ander nadeel van een stringomvormer, is dat dit type omvormer ervan uitgaat dat ieder zonnepaneel in de string optimaal werkt. Op een groot plat dak zonder schaduw is dit meestal wel het geval. Op een schuin dak of kleiner plat dak is de kans een stuk groter dat er gedurende de dag verschillende panelen gedeeltelijk in de schaduw komen te liggen. Een paneel waar schaduw op valt, levert niet zijn maximale opbrengst. Op zich geen probleem, maar in een string configuratie is dat wel een probleem. Alle panelen gaan dan namelijk slechter presteren. Om dit te voorkomen, kun je zogenaamde optimizers toepassen. Een optimizer is een kleine elektrische module die je onder het zonnepaneel monteert. De optimizer zorgt ervoor dat een slechter presterend paneel geen invloed heeft op de overige panelen.

Micro omvormer

Een micro omvormer werkt anders dan een stringomvormer. Een micro omvormer zet de gelijkspanning van een enkel zonnepaneel direct om naar netspanning. Je hebt per paneel een micro omvormer nodig. Er zijn echter ook modules die twee of vier micro omvormers in een weerbestendige behuizing combineren. Dat maakt het installatie technisch gemakkelijker. Voordelen van het gebruik van micro omvormers, is dat je altijd het optimale rendement uit je zonnepanelen haalt en dat je geen single point of failure hebt. Nadeel is dat micro omvormers je systeem een stuk prijziger maken.

doorDarryl Fleming

Zuinig wassen, beter klimaat

De wasmachine is een veelgebruikt apparaat in het Nederlandse huishouden. Deze handige machine wast kleding schoon zoals je dat met de hand niet zou kunnen doen. De wasmachine gebruikt echter een hoop water en elektriciteit. Wij hebben een aantal tips voor je hoe je zuiniger kunt wassen. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook goed voor je portemonnee.

Kies een nieuwe wasmachine

Heb je een wat ouder model wasmachine? Dan kan het raadzaam zijn een [timed_link link=”https://schoonmaakbaas.nl/review/wasmachine/” days=”15″ keyword=”nieuwe wasmachine”] aan te schaffen. Nieuwe modellen wassen zuiniger door minder water te gebruiken én minder elektriciteit. Veel wasmachines hebben vaak een slimme functie die bepaald hoeveel was er precies in de trommel zit. De duur van het wasprogramma wordt vervolgens aangepast op de hoeveelheid was in de machine.

Draai altijd een volle trommel wasgoed

Dit is eigenlijk een no-brainer, maar toch horen we te vaak over halve wasjes die gedraaid worden. Vul de trommel van de wasmachine tot minimaal 75% van het gewicht wat in de trommel kan.

Reinig de wasmachine regelmatig met een wasmachine reiniger

[timed_link link=”https://schoonmaakbaas.nl/review/wasmachine-reiniger/” days=”17″ keyword=”Een wasmachine reiniger”] helpt bij het ontkalken van diverse elementen in de wasmachine waardoor het apparaat efficiënter kan verwarmen. Ook zorgt het ervoor dat de wasmachine lekker fris blijft en vrij van vetluis. Twee vliegen in één klap!

Was op een lagere temperatuur

[timed_link keyword=”Wasmiddelen” link=”https://schoonmaakbaas.nl/review/beste-wasmiddel/” days=”30″] zijn tegenwoordig zeer geconcentreerd en uitermate goed in het schoonmaken van kleding. Je kan dus op een veel lagere temperatuur wassen dan vroeger! Je wast alleen spullen op 60 graden wanneer hygiëne een rol speelt. Denk aan vaatdoekjes of wasbare luiers.

Hang de was op

Heb je een was/droog combinatie? Gebruik de droger dan niet! Hang je was aan een wasrek of buiten aan de lijn. Naast dat het beter is voor het milieu is het ook beter voor je kleding om de was niet in de droger te doen.

doorDarryl Fleming

Vastgoed verduurzamen, hoe doe je dat?

Je kunt er als [timed_link link=”https://www.curovastgoed.nl/” days=”1″ keyword=”vastgoedbeheerder”] niet meer omheen: duurzaam ondernemen is here to stay. Ook vanuit overheden worden er steeds meer eisen gesteld aan ondernemers en diverse subsidies beschikbaar gesteld om vastgoed en processen te verduurzamen. Zelfs op de beurs is een trend waarneembaar waarbij steeds meer investeerders uitsluitend investeren in duurzaam vastgoed.

De voordelen van duurzaam vastgoedbeheer

Je wil waarschijnlijk zelf ook bijdragen aan een betere wereld voor jezelf en de generaties die na jou komen. Niet alleen de planeet is overigens geholpen doordat jij duurzamer gaat ondernemen. Vaak is duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen onderaan de streep ook kostenbesparend, zodat jij meer winst overhoudt van de omzet uit je bedrijf. Maar hoe en waar moet je beginnen met het verduurzamen van jouw bedrijf? In dit artikel lees je vijf praktische tips, zodat jij vandaag nog maatschappelijk verantwoord kunt gaan ondernemen.

 1. Energie besparen

Je kunt er eigenlijk niet omheen wanneer je jouw bedrijf gaat verduurzamen: het besparen van energie. Neem hierbij eens het gebruik van verwarming en verlichting in je bedrijfspand onder de loep: wellicht staat er vaker verlichting aan dan nodig is en kun je dit oplossen door gebruik te maken van bewegingssensoren die de verlichting activeren. Ook kun je een tijdslot op je verwarming installeren, zodat de verwarming ’s winters niet ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat staat te loeien. Je kunt je medewerkers ook vragen hier een actieve bijdrage aan te leveren, door hun elektronische apparatuur (zoals laptops, pc’s, telefoons, etc.) ’s avonds bij vertrek goed uit te schakelen. Tegenwoordig gaan veel apparaten automatisch over op sluimerstand. Hierdoor verbruiken de apparaten ook ’s avonds nog veel energie, terwijl de medewerker die het apparaat gebruikt al lang vertrokken is!

2. Energie opwekken

Niet alleen kun je met vastgoed gemakkelijk energie besparen, ook het opwekken van energie behoort tot de mogelijkheden. Wanneer je hiervoor kiest zal je energierekening niet alleen lager uitvallen, maar ben je ook nog eens hartstikke verantwoord bezig! Een goede manier waarop je energie kunt opwekken met jouw bedrijf is door het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het pand. Op de zonnepanelen behaal je gemiddeld binnen zo’n zes tot acht jaar rendement op je investering. Wanneer je voor deze investering gebruikmaakt van tegemoetkomingen (Energie-investeringsaftrek of EIA) oen belastingaftrekmogelijkheden (BTW-aftrek op zonnepanelen) die de overheid aanbiedt, kun je dit nog sneller terugverdienen!

3. Thuiswerken stimuleren

Meer werknemers op kantoor betekent een hoger energieverbruik, meer gebruik van water, kantoorartikelen, papier, koffie, et cetera. Gedurende de corona periode hebben veel werknemers kunnen proeven aan het thuiswerken. Uit onderzoek van Randstad blijkt dat zo’n 55 tot 70% van de thuiswerkers positieve ervaringen heeft met thuiswerken. Verder blijkt uit dit onderzoek dat zo’n 40 tot 60% van de werknemers die in de afgelopen periode thuis heeft gewerkt, dit ook graag in de toekomst (gedeeltelijk) zou willen voortzetten. Als werkgever is het zaak hierop in te spelen en de werknemers dit aan te bieden. Je kunt bijvoorbeeld afspraken maken met je medewerkers dat zij een nader overeen te komen aantal dagen op kantoor werken en dat zij de overige dagen thuis kunnen werken, wanneer zij dit willen. Eventueel thuiswerken kun je verder stimuleren door een budget beschikbaar te stellen voor het inrichten van de thuiswerkplek, een kleine thuiswerkvergoeding, et cetera. Zo is dit zowel voor jou als werkgever als voor je medewerker een win-win situatie.

4. Elektrisch rijden stimuleren

Bied je jouw medewerkers zakelijke lease-auto’s aan? Dan kan het een goede keuze zijn om hen de mogelijkheid te verschaffen om (deels) elektrisch te gaan rijden. Zorg er wel voor dat er een laadpaal op het kantoor of de werklocatie beschikbaar is voor de medewerkers die van deze mogelijkheid gebruik gaan maken. Wanneer je medewerkers zakelijk elektrisch gaan rijden, stoten zij gemiddeld zo’n 8 tot wel 35 ton minder CO2 uit per jaar .

5. Het plaatsen van planten op kantoor

Een relatief onbekende manier om energie te besparen op kantoor is het plaatsen van planten in de kantoorruimten. Deze planten zorgen er namelijk voor dat de temperatuur en het zuurstofgehalte op kantoor op een natuurlijke wijze gereguleerd worden, waardoor je minder gebruik hoeft te maken van de airconditioning en luchtverversing. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat het plaatsen van planten in kantoorruimtes een positief effect heeft op de productiviteit van de medewerkers. Dit kan zelfs zorgen tot een toename in de productiviteit van wel 15%!

doorDarryl Fleming

Alles wat je nodig hebt om een duurzaam huis te creëren!

[timed_link link=”https://www.oostmakelaardij.nl/huis-verkopen-ga-voor-duurzaamheid/” days=”33″ keyword=”Wanneer men aan een duurzaam huis denkt”], denkt men meestal aan een ingewikkelde constructie, die specifieke apparatuur en hoge investeringen vereist.

Hoewel de aanpassing van een pand aan strengere duurzaamheidsnormen kosten met zich mee kan brengen, zijn er eenvoudige procedures die geen grote ingrepen vergen.

Door kleine dagelijkse veranderingen kunnen we duurzamer leven en optimaal gebruik maken van onze beperkte natuurlijke hulpbronnen. Kijk hier eens naar!

 1. Open de ramen
  Niets is logischer dan gebruik te maken van de wind, een natuurlijke, gratis en hernieuwbare hulpbron, om het thermisch comfort van het huis te verhogen. Het openen van de ramen is niet alleen gezond, maar bevordert ook de dwarsventilatie, versterkt de luchtcirculatie en helpt energie te besparen bij het eventuele gebruik van een airconditioner of ventilator.

Door zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijk licht door ramen of glasoppervlakken, en door de muren van het huis met lichte kleuren te schilderen, wordt het gebruik van elektrische energie verminderd doordat de lichtomstandigheden worden verbeterd.

Let alleen op de invalshoek van de zonnestralen: als ze te direct zijn, kan het effect averechts zijn en kan de omgeving te warm worden. Kies in dit geval echter voor gordijnen van lichte en transparante stoffen om de warmte te verzachten.

 1. Vermindering van het elektriciteitsverbruik
  Vervang alle halogeen- of fluorescentielampen door LED-apparatuur – die in feite duurder zijn, maar tot 85% minder energie verbruiken en tot 30 keer langer meegaan.

Geef bij de aankoop van een elektrisch toestel ook de voorkeur aan toestellen die minder elektrische energie verbruiken, ook al kosten ze meer – in sommige gevallen kan het verschil in verbruik 70% minder bedragen.

Tegenwoordig biedt de markt verschillende opties voor efficiënte apparatuur en dit moet voor de consument net zo belangrijk zijn als de prestaties van het product.

Vermijd het ongebruikt laten van apparaten met een stekker in het stopcontact. De stand-by-stand verbruikt niet alleen energie, maar verkort ook de nuttige levensduur van de elektronica. Trek daarom zoveel mogelijk de stekker uit het stopcontact als je weggaat of voor langere tijd op reis gaat.

 1. Hergebruik van water
  Natuurlijk zou het ideaal zijn om een regenwateropvangsysteem te installeren, maar als dat niet kan, kunt je het verbruik verminderen met goede gewoonten en eenvoudige apparaten.

Het water dat door de wasmachine wordt afgevoerd tijdens het wassen van kleding, kan bijvoorbeeld worden gebruikt om het balkon te wassen. Probeer bovendien kleren op te stapelen om ze allemaal in één keer te wassen, wat water en energie bespaart. Hetzelfde geldt voor de vaatwasser.

Let op de stroming van je kranen. Op de markt zijn reeds modellen, voor keuken of bad, met geïnstalleerde systemen, die tot 70% water besparen door luchtbellen in de stroom te mengen.

Als het tijd is voor een bad, kies dan voor douches met een maximaal debiet van 12 liter per minuut, die de sensatie van een ontspannend bad geven, maar waterverspilling voorkomen.

 1. Afval en recycling
  Hoewel het onmogelijk is te stoppen met het produceren van afval, moet het een permanent doel zijn de productie ervan zo veel mogelijk te beperken. Recycleerbaar of niet, het is essentieel om afval een passende bestemming te geven.

De scheiding in organisch en wegwerp is het begin van alles. Alvorens weg te gooien, is het belangrijk schoon te maken wat gerecycleerd kan worden en specifieke bestemming te geven aan scherpe materialen, oliën en batterijen.

Om verstopping van de leidingen of zelfs verontreiniging van waterbronnen te voorkomen, mag de afgewerkte olie bijvoorbeeld nooit rechtstreeks in de gootsteen worden gegooid. Het ideale is om het op te slaan in een container en het naar een inzamelpunt te brengen.

Hetzelfde geldt voor batterijen, die het milieu gedurende tientallen jaren kunnen verontreinigen en dus op een speciale manier moeten worden verwijderd.

 1. Groene ruimte
  Het zijn niet alleen mooie en decoratieve voorwerpen die ontspanning suggereren. Planten helpen de luchtkwaliteit te verbeteren, bevochtigen omgevingen, absorberen giftige stoffen en kunnen zelfs fungeren als een natuurlijke filter voor de zonnestralen.

In de vorm van een moestuin, een verticale tuin of een eenvoudige pot, ze staan klaar om jouw dagen thuis aangenamer en gezonder te maken.

Tot slot is het belangrijk te onthouden dat het veranderen van gewoonten en het nemen van duurzame maatregelen thuis slechts een belangrijke eerste stap is, maar niet alles. Duurzaamheid houdt immers meer in dan alleen flora. Het gaat ook om denken en praten over economie en sociale impact.

doorDarryl Fleming

Zonnepanelen kopen, waar let je op?

Om beslissingen te kunnen nemen over het [timed_link link=”https://zonduurzaam.nl/” keyword=”kopen van zonnepanelen”], omvormers, accu’s en andere elementen waaruit een fotovoltaïsch systeem is opgebouwd, is het van essentieel belang de technische specificaties te kennen, omdat je dan beter de prestaties, kwaliteit en duurzaamheid ervan kunt inschatten.

Om een aankoop te kunnen doen, moet je precies weten hoe de panelen zonlicht omzetten in elektriciteit, maar als je een basisidee hebt van hun werking, kunt je bepalen hoeveel je kunt besparen door een fotovoltaïsch systeem te installeren.

Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de efficiëntie van een paneel om zonlicht in elektriciteit om te zetten en de volgende zijn de belangrijkste om te evalueren alvorens tot aankoop over te gaan:

Vermogen van het zonnepaneel

Op zonnepanelen vindt je een typeplaatje dat de hoeveelheid stroom aangeeft die ze onder industriële standaard testomstandigheden kunnen produceren.

In het algemeen hebben de panelen die je op de markt vindt een vermogen tussen 200 en 350 W, hoe hoger dit getal, hoe hoger hun efficiëntie om elektriciteit op te wekken.

Het is belangrijk dat je in gedachten houdt dat dit een vermogen onder ideale omstandigheden is en dat dergelijke omstandigheden zich meestal niet langer dan enkele ogenblikken voordoen, zodat het onrealistisch zou zijn te verwachten dat ze deze prestaties de hele dag volhouden. Deze beoordelingen zijn echter nuttig voor het maken van vergelijkingen tussen de verschillende beschikbare opties.

Vermogenstolerantie

De vermogenstolerantie geeft aan in welke mate het afgegeven vermogen van een paneel kan afwijken van het op het typeplaatje vermelde vermogen.

Deze waarde wordt gewoonlijk uitgedrukt als een plus- of min percentage dat gelijk zou zijn aan het bereik van het afgegeven vermogen. Daarom verdient een kleinere tolerantiemarge de voorkeur boven een grotere, omdat dit zou betekenen dat de waarde dichter ligt bij wat wordt verwacht.

Zonnecel Rendement

Het rendement van het zonnepaneel geeft aan in hoeverre het in staat is zonnestraling om te zetten in elektriciteit.

De meest efficiënte panelen hebben tegenwoordig meestal een rendement van minstens 23%, veel hoger dan wat tot een paar jaar geleden commercieel voor zonnecelinstallatie werd gevonden .

Hoe hoger het rendement, hoe meer kilowattuur energie het paneel zal opwekken.

Het is raadzaam deze factor te herzien, aangezien een klein paneel met hoog rendement evenveel of meer stroom kan opwekken dan een groot paneel met standaard rendement. Wat zeker uitstekend nieuws is voor wie weinig ruimte heeft.

Temperatuurcoëfficiënt

Hoewel panelen ontworpen zijn om aan de zon te worden blootgesteld, kan warmte hun efficiëntie verminderen. Dit is waar de temperatuurcoëfficiënt belangrijk wordt.

De tests om deze coëfficiënt te bepalen worden uitgevoerd bij 25°C, zodat kan worden verwacht dat boven deze temperatuur er een daling in de elektriciteitsproduktie zal zijn die gelijk is aan de temperatuurcoëfficiënt van het paneel.

Sneeuw- en windbelasting

Sneeuw kan een aanzienlijke extra gewichtsbelasting op het oppervlak van een paneel veroorzaken en wind kan sterke druk uitoefenen op het oppervlak van zonnepanelen. Hoe hoger de sneeuw- en windbelasting van een zonnepaneel, hoe beter de tolerantie tegen deze krachten.

Controleer de beoordelingen en beoordelingen van zonnepanelen op sneeuw- en windbelasting, vooral als je in regio’s woont waar er grote verschillen zijn afhankelijk van het seizoen.

Duurzaamheid van zonnepanelen

De duurzaamheid van zonnepanelen meet hoe goed de panelen het uithouden in reële omstandigheden.

De betrouwbaarheidsnorm evalueert panelen door het uitvoeren van stresstests die de tientallen jaren van externe slijtage simuleren waarmee zonnepanelen tijdens hun levensduur te maken krijgen.

Deze tests zijn bedoeld om mogelijke vroegtijdige defecten aan zonnepanelen op te sporen, en panelen die aan de norm voldoen, zullen waarschijnlijk beter aan jouw behoeften voldoen.

Materiaal garantie

De materiaalgarantie garandeert tegen defecten ten gevolge van fabricagefouten, duurzaamheid en milieukwesties. De meeste fabrikanten garanderen dat hun fotovoltaïsche cellen tien tot twaalf jaar lang onbeschadigd blijven, en sommige geven zelfs nog meer materiaalgarantie.

Het is raadzaam goed op het contract te letten – sommige materiaalgaranties dekken de verzendings- en arbeidskosten in verband met de vervanging van een paneel, maar andere kunnen vereisen dat je deze kosten betaalt.

Kwaliteit

De Internationale Organisatie voor Normalisatie heeft kwaliteitsborgingsnormen opgesteld voor de verwerkende industrie. Fabrikanten van zonnepanelen kunnen zich laten certificeren om aan te geven dat zij aan deze normen voldoen.

Hoewel het ontbreken van een certificering niet noodzakelijkerwijs op een inferieur product wijst, is het kopen bij een gecertificeerde fabrikant wel een indicator van kwaliteit.

doorDarryl Fleming

BTW terugvragen van zonnepanelen, dit moet je weten

Na goed onderzoek is het eindelijk zo ver! Het juiste bedrijf voor de klus komt langs om zonnepanelen op het dak te monteren. Nu wordt het dubbel genieten van elke zonnestraal! Naast dat het milieu hiervan profiteert, profiteer je zelf ook op financieel gebied. Doordat je minder energie van de energiemaatschappij nodig hebt, gaan je maandelijkse lasten omlaag. Je investering betaalt zichzelf dus terug. Behalve dat zonnepanelen je maandelijkse lasten omlaag brengen, is het mogelijk om meer financiële voordelen te behalen. Wist je dat het in veel gevallen mogelijk is om de [timed_link days=”35″ link=”https://zonduurzaam.nl/kennisbank/financieel/btw-teruggave-zonnepanelen/” keyword=”btw van zonnepanelen terug te vragen”]?

Zo vraag je als particulier de btw van je zonnepanelen terug

Indien je als particulier voor de eerste keer zonnepanelen hebt gekocht, is het mogelijk een deel van het bedrag terug te krijgen. Dit kan door de btw terug te vragen. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo dient het terugvragen binnen 6 maanden na het investeringsjaar te gebeuren. Ook moet jouw naam op de factuur van zowel de zonnepanelen als het energiebedrijf staan.

De btw als particulier terugvragen kun je doen door het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ naar de belastingdienst op te sturen. Ook als particulier wordt je als ondernemer gezien. Dit komt doordat een deel van de stroom geleverd wordt aan de energiemaatschappij, waardoor je deze stroom niet zelf gebruikt. In het formulier geef je aan dat je mee wilt doen aan de kleineondernemersregeling. Indien je voor deze optie gaat, is het goed om rekening te houden met eventuele btw in de toekomst. Het is namelijk voor minimaal 3 jaar niet meer mogelijk om btw terug te vragen.

Na het formulier aan de belastingdienst, geef je het rekeningnummer door aan de belastingdienst. Door met DigiD in te loggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk, kom je op de juiste plek om je rekeningnummer door te geven. Via ‘Mijn gegevens en ‘Rekeningnummer opgeven of wijzigen’ kom je bij het formulier ‘Opgeven of wijzigen rekeningnummer ondernemers’. Ondertussen stuurt de belastingdienst een aantal brieven, na aanleiding van het ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ formulier. Deze brieven zijn nodig om de aangifte te kunnen doen. Voor de aangifte zijn er een aantal gegevens nodig, bijvoorbeeld de factuur van de aanschaf. Deze hoeft niet meegestuurd te worden, maar het is verstandig om hem te bewaren. Ook het maximale opwekvermogen is belangrijk.

Zo vraag jij als ondernemer de btw van je zonnepanelen terug

Voor een ondernemer is de btw van zonnepanelen terug vragen via de normale btw-aangifte mogelijk. Hierbij kun je de btw van de zonnepanelen bij de overige btw van je ondernemersactiviteiten optellen.
Voor eenmanszaken en ZZP’ers is het niet mogelijk om hun zonnepanelen alleen via de kleineondernemersregeling te gebruiken. Hier zijn meer activiteiten aan gebonden, die ook voor particulieren gelden indien een particulier ervoor kiest om de kleineondernemersregeling niet te gebruiken. Deze activiteiten dienen elk kwartaal te gebeuren. Zo moet elk kwartaal de btw-aangifte gedaan worden en moet de btw tevens betaald worden. Hierdoor is het wel mogelijk om bij een latere investering alsnog de btw terug te vragen.

Hoe zit het met zonnepanelen op nieuwbouw woningen?

Tegenwoordig worden er steeds meer nieuwbouwwoningen opgeleverd met zonnepanelen. Dit komt door de nationale en mondiale plannen omtrent de klimaatverandering. DE CO²-uitstoot moet worden teruggebracht, waardoor er steeds meer elektrische alternatieven komen. Van elektrische auto`s tot elektrisch kookplaten, deze alternatieven zorgen dat zonnepanelen nodig zijn. Indien je een nieuwbouwwoning hebt gekocht met zonnepanelen erbij, dan is de teruggave van btw niet van toepassing. Hierbij ligt de nadruk op het feit dat de zonnepanelen op de nieuwbouwwoning zaten bij de oplevering van de woning.