Vergroot je impact met jaarlijkse CO2-footprint

bieb

Steeds meer organisaties stellen jaarlijks een CO₂-footprint op om de klimaatimpact te meten en te monitoren. Hierbij gaat het om de impact op onze aarde van de organisatie – van het kantoor, de mobiliteit, het personeel, diensten en producten. Maar hoe ziet zo'n footprint eruit? Welke gegevens neem je mee?

Wat is een CO₂-footprint?

De CO₂-footprint is een manier om de CO₂-uitstoot van een organisatie inzichtelijk te maken. De footprint is een optelsom van alle energieonderdelen binnen een organisatie, van energieverbruik tot het vervoer van medewerkers. Een CO₂-footprint gaat specifiek over de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen, gemeten in tonnen CO₂. Een CO₂-footprint maakt onderdeel uit van het duurzaamheidsbeleid of een keurmerk zoals de CO2-prestatieladder.

Waarom een CO₂-footprint ?

De footprint is de basis van reductie. Om te beginnen met CO₂- én kostenreductie moet je eerst weten waar je staat. Vaak zijn de geformuleerde reductiedoelstellingen voor energieverbruik, gasverbruik en mobiliteit de eerste stappen in het duurzaamheidsbeleid. De CO₂-footprint is een concreet hulpmiddel om elk jaar de CO₂-toename of -afname van uw organisatie te benchmarken.

Het opstellen van een CO₂-footprint?

Wat zit er nu precies in een CO₂-footprint of anders gezegd: wat moet je wel en niet meenemen? Allereerst wordt bepaald welke bedrijfsonderdelen onderdeel uitmaken van de CO₂-footprint. 

Vervolgens is de vraag welke energieonderdelen moeten worden meegenomen. De meest gebruikelijke en geaccepteerde methode om een CO₂-footprint te berekenen is die volgens het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) met onderverdeling in drie scopes:

  • Scope 1 alle uitstoot die direct het gevolg is van eigen activiteiten, zoals de uitstoot van eigen fabrieken en vrachtauto’s of eigen gasgebruik (bijv. gasboilers, warmtekrachtinstallaties en ovens);
  • Scope 2 de indirecte emissies voor de energie die is ingekocht, bijvoorbeeld van een elektriciteitsbedrijf. De emissie vindt dan plaats bij het opwekken van de elektriciteit;
  • Scope 3 alle overige emissies als gevolg van de activiteiten van het bedrijf, zoals de uitstoot van transport of productie dat is uitbesteed of afvalverwerking.

Al onze opgemaakte CO₂-footprints voldoen aan het Green House Gas protocol. Daarmee zijn ze ook volledig geschikt als basis van diverse andere normen als de CO₂-Prestatieladder of ISO14001.

Twitter LinkedIn™
Twitter LinkedIn™ Facebook Google+
Geschreven door Sandra van Geel op 27-02-18 groenbalans.nl

Wil jij op dit bieb-item reageren?

Laatste reacties

Een jaarlijkse CO2-footprint is de monitor van de gestelde energiebesparingsdoelstellingen binnen de organisatie. Hoe is de CO2-footprint opgebouwd en wat moet je allemaal wel en niet meenemen?

Initiatiefnemer

Deelnemers

Relevante Global Goals for Sustainable Development

Bijdragen aan een Futureproof bedrijfsleven door: 13 Climate action