Help ons met het in beeld brengen van het energieverbruik van gemeentelijke gebouwen

bieb

Samen met RWS en CBS wil Klimaatverbond Nederland het energieverbruik van gemeentelijke gebouwen transparant in beeld brengen. Daarvoor zoeken we een testbestand. Help jij ons verder?

Rijkswaterstaat onderzoekt met CBS  en Klimaatverbond Nederland of het mogelijk is het jaarlijkse gas- en elektriciteitsgebruik van gemeentelijke gebouwen te publiceren. Daarvoor is een proefbestand nodig van een gemeente, waarin de adressen van haar gemeentelijke gebouwen zijn opgenomen.

Benchmarken

CBS beschikt over de gas- en elektriciteitsgebruiken van alle aansluitingen. CBS mag alleen deze gebruiken van individuele klanten, zoals gemeenten, niet publiceren. Toch hebben veel gemeenten daaraan behoefte, onder andere om hun eigen gebruik te benchmarken met dat van anderen.

Als een gemeente toestemming geeft om het totale gas- en elektriciteitsgebruik van de panden in haar eigendom te publiceren, dan kan dat wel. Daarvoor moet CBS uiteraard een lijst hebben van de adressen van die panden, en toestemming van gemeenten die dat willen. Als  voldoende gemeenten dit doen, kunnen we de jaarverbruiken, eventueel zelfs onderverdeeld in categorieën als scholen, sportaccommodaties enzovoort beschikbaar stellen en daarmee wellicht ook benchmarken.

Energiegebruik

Zo worden gemeenten gestimuleerd om zelf actief te sturen op het energiegebruik en de bijbehorende kosten, bijvoorbeeld via slimme meters en energiebeheersoftware. Als men ziet dat andere gemeenten een stuk minder energie per gebouw, FTE of inwoner gebruiken, is dat de moeite waard om actie op te ondernemen.

Proefbestand

Om in te schatten of dit idee haalbaar is, willen we graag een proefbestand ontvangen van een of meer gemeenten. Omdat het gaat om geautomatiseerde gegevenskoppeling, moet zo'n bestand aan bepaalde eisen voldoen:

  • Bij voorkeur ontvangen we VBO-ids uit de BAG.
  • Als dat niet beschikbaar is, dan ten minste  opgeschoonde, individuele adressen met enkelvoudige gescheiden adresvelden met daarin: postcode, huisnummer, huisnummertoevoeging en eventueel aanvullend straatnaam en een opmerkingenveld met eventueel aanvullende informatie per record.

Gemeenten die zo'n bestand kunnen leveren, desnoods over een deel van hun gebouwenvoorraad, mogen contact opnemen met gert.nijsink@rws.nl.

Facebook Twitter
Twitter LinkedIn™ Facebook Google+
Geschreven door Josje Fens op 11-09-17 www.klimaatverbond.nl

Wil jij op dit bieb-item reageren?

Laatste reacties

Samen met RWS en CBS wil Klimaatverbond Nederland het energieverbruik van gemeentelijke gebouwen in beeld brengen. Daarvoor zoeken we een testbestand. Help mee!

Initiatiefnemer

Deelnemers

Relevante Global Goals for Sustainable Development

Bijdragen aan een Futureproof bedrijfsleven door: 13 Climate action