GvO's: Groene stroom zonder energieleverancier

bieb

Het gebruik van groene stroom is een ideale manier om uw CO2-footprint te verkleinen. Bij de opwekking van duurzame energie – uit wind, zon of biomassa – komen geen schadelijke broeikasgassen vrij. Overstappen op groene stroom is een simpele stap die uw organisatie kan zetten als onderdeel van uw totale duurzaamheidsbeleid.

Verlaag je CO2-footprint

Elektriciteitsverbruik is vaak een behoorlijk aandeel van de CO2-footprint. Steeds meer organisaties treffen actief maatregelen om hun CO2-footprint te verlagen. Het inkopen van groene stroom is een van de eerste stap op weg naar een duurzame bedrijfsvoering en verlaagt de CO2-footprint. De realisatie van groene stroom is mogelijk zonder energieleverancier, en dat is goedkoper en flexibeler.

Hoe koop je groene stroom in?

Groene stroom wordt opgewekt door energiebronnen die nooit opraken zoals wind, zon, water en biomassa. Stroom wordt altijd bij een energieleverancier ingekocht. Maar Garanties van Oorsprong, het bewijs dat stroom duurzaam is opgewekt, kunnen extern worden ingekocht. Dat is over het algemeen goedkoper en biedt meer flexibiliteit. Het efficiënte inkoopproces van groene stroom bestaat dus uit twee stappen:

  • De stroom wordt ingekocht bij de energieleverancier;
  • De GvO's worden op basis van het jaarlijkse stroomverbruik in kWh apart ingekocht.

Zodoende realiseer je groene stroom op de meest efficiënte en eenvoudige manier. Een voorbeeld: Je organisatie gebruikt 500.000 kWh = 500 MWh. Voor elke MWh is 1 GvO nodig. Om de hoeveelheid van 500 MWh te vergroenen, zijn dus ook 500 GvO’s nodig.

GvO’s uit Nederland

Er bestaan meerdere soorten GvO’s. De vraag is welk soort groene stroom (lees: welke GvO) je wilt gebruiken? En komt deze uit het buitenland of uit Nederland? Omdat de vraag in Nederland naar groene stroom veel groter is dan het aanbod, mogen GvO’s volgens de EU-regelgeving ook geïmporteerd worden.

Nederlandse GvO’s hebben vaak wel de voorkeur. Er zijn Nederlandse biomassa, wind, zon en water GvO’s. De Nederlandse wind GvO’s worden door een aantal duurzaamheidsinitiatieven zoals de CO2-prestatieladder voorgeschreven. Echte, zijn deze ook de duurste en deze zijn in 2017 flink in prijs verhoogd. Dat heeft te maken met het beperkte aanbod aan windenergie in Nederland. Desondanks zijn Nederlandse wind-GvO’s wel verkrijgbaar.

Europese GvO’s

Er is wel al langer discussie over de buitenlandse – zeg Noorse – waterkracht GvO’s. Deze worden vaak niet geaccepteerd bij een certificering. Men noemt dit ‘sjoemelstroom’ omdat er geen enkele prikkel is om op eigen bodem te investeren in duurzame energie. Interessanter, ook prijstechnisch, zijn de Europese wind GvO’s. In Nederland is de vraag naar wind GvO’s groter dan dat er geproduceerd wordt. Om toch te verduurzamen kopen veel bedrijven Europese wind GvO’s, deze zijn minder schaars en daardoor goedkoper.

Inkopen en verkopen van GvO’s

CertiQ maakt onderscheid tussen grijze en groene stroom door duurzame energie te certificeren. De Garanties van Oorsprong die CertiQ digitaal verstrekt, zijn het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Alleen producenten, energieleveranciers en intermediairs kunnen GvO’s inkopen en verkopen. De consument kan via CertiQ wel inzicht krijgen in de herkomst van de duurzame energie. Bekijk deze animatie voor meer informatie.

Geschreven door Sandra van Geel op 06-04-18 groenbalans.nl

Wil jij op dit bieb-item reageren?

Laatste reacties

Een garantie van oorsprong is het bewijs van je groene stroom. Dit kun je zonder energieleverancier zelf inkopen, wat goedkoper, efficiënter, en flexibeler is.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Relevante Global Goals for Sustainable Development

Bijdragen aan een Futureproof bedrijfsleven door: 7 Affordable and clean energy 13 Climate action 17 Partnerships for the goals