Miljoenen tonnen plastic via rivieren in oceanen

bieb

HKV maakte in samenwerking met The Ocean Cleanup een inschatting van de hoeveelheid plastic dat via rivieren de oceanen instroomt. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in Nature Communications.

De inschatting is dat er jaarlijks tussen 1,15 en 2,41 miljoen ton plastic de oceanen bereikt. Twee derde van het totaal wordt vervoerd door de top twintig meest vervuilde rivieren, voornamelijk gelegen in Azië. De voorspelling is gebaseerd op een numeriek model van alle rivieren wereldwijd, dat is gevoed met open data.

Concentraties

De aanname is dat de hoeveelheid plastic afhankelijk is van meerdere indicatoren: bevolkingsdichtheid, afvalmanagement, stroomgebied runoff en de aanwezigheid van dammen. Het empirische model is gekalibreerd aan de hand van geobserveerde plastic concentraties in rivieren, zoals bekend uit wetenschappelijk onderzoek.

Inzicht

Kennis over de ruimtelijke en tijdsafhankelijke variatie van plastic op rivieren is belangrijk om inzicht te krijgen in verspreiding van plastic op zeeën en oceanen. De openbaar beschikbare data kan daarnaast worden gebruikt voor het prioriteren van monitoringsstudies en mitigerende maatregelen.

Afbeelding: plastic instroming in oceanen van rivieren wereldwijd. Lees het hele rapport in Nature Communications. Zie ook de interactieve kaart.

Twitter LinkedIn™
Twitter LinkedIn™ Facebook Google+
Geschreven door Alet Nijhof op 05-10-17 https://hkv.nl

Wil jij op dit bieb-item reageren?

Laatste reacties

HKV maakte in samenwerking met The Ocean Cleanup een inschatting van de hoeveelheid plastic dat via rivieren de oceanen instroomt.

Initiatiefnemer

Deelnemers