NBA en Rijksuniversiteit Groningen starten grootschalig onderzoek naar CO2-reductie bedrijven

bieb

In juni stapten de VS uit het klimaatakkoord van Parijs. Dit leidde tot geschokte reacties. Het aanpakken van klimaatverandering heeft zeer hoge prioriteit voor vrijwel alle landen ter wereld. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) start samen met Rijksuniversiteit Groningen (RuG) een grootschalig onderzoek naar CO2-reductie in Nederland.

Neem via deze link deel aan het onderzoek.

"De Nederlandse industrie spuwde vorig jaar 94 miljoen ton CO2 de lucht in, het hoogste peil ooit gemeten", schreef het FD op zaterdag 24 juni. Omdat Nederland het klimaatakkoord van Parijs wel ondersteunt, net als 194 andere landen, staat ons land voor de opdracht zijn CO2-uitstoot tussen nu en 2030 te halveren.

De Nederlandse Klimaatcoalitie draagt hieraan bij door organisaties aan de coalitie te binden en samen te werken richting een klimaatneutrale bedrijfsvoering in (uiterlijk) 2050.

Klimaatimpact van bedrijfsactiviteiten

Er is op dit moment behoefte aan meer inzicht in de klimaatimpact van bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld bij investeerders. Beleggers willen weten hoe duurzaam bedrijven opereren. CO2-reductie is daar een belangrijk onderdeel van. In hoeverre houdt jouw organisatie zich bezig met CO2-doelstellingen? Wat zijn implicaties voor risicomanagement en planning & control van organisaties? Heb jij als financial een aandeel hierin? En wat is er nodig om financials te betrekken bij CO2-reductie? Wat zijn de financiële gevolgen? 

Dit zijn de belangrijkste vragen in het onderzoek "Waar staat de financial in het streven naar CO2-reductie?", van de NBA-ledengroep Accountants in Business en het Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR) van de RuG.

Zeer relevant

Het onderzoek is 30 juni van start gegaan. Alle financials (dus: cfo / controller / financieel directeur / financieel manager enzovoort) worden van harte uitgenodigd om mee te doen. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer tien tot vijftien minuten. Je deelname aan dit onderzoek is zeer relevant, ongeacht de mate waarin de organisatie op dit moment actief aandacht besteedt aan CO2-doelstellingen.

Op deze manier help je de beroepsgroep om inzicht te krijgen in de rol die financials kunnen vervullen in CO2-rapportage en -reductie. Uiteraard kun je als deelnemer de uiteindelijke onderzoeksresultaten ontvangen. Daarnaast worden de uitkomsten tijdens een bijeenkomst komend najaar gepresenteerd.

Neem via deze link deel aan het onderzoek.

Wil jij op dit bieb-item reageren?

Laatste reacties

Om in kaart te brengen hoe organisaties in ons land bezig zijn met CO2-reductie, start de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants samen met de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek.

Initiatiefnemer

Relevante Global Goals for Sustainable Development

Bijdragen aan een Futureproof bedrijfsleven door: 13 Climate action