Steun voor 8 energieprojecten Cleantech Regio

bieb

Provincie Gelderland geeft vanuit de Gelderse gebiedsopgavesubsidie aan 8 energieprojecten in de Stedendriehoek. De zogenoemde Cleantech Regio wil in 2030 energieneutraal zijn. Met de impuls van €420.000 komt dat doel dichterbij. De plannen onderscheiden zich door hun innovatieve en informatieve opzet.

In 2050 energieneutraal

Olie en gas raken op en dragen bij aan de uitstoot van CO2 en de opwarming van de aarde. De provincie wil in lijn met het Gelders Energieakkoord uiterlijk 2050 energieneutraal zijn. Daarom ondersteunen we initiatieven met dat doel. De regio Stedendriehoek werkt hard aan haar toekomst en profileert zich als Cleantech Regio. De 8 projecten komen uit deze regio en passen in de Gelderse gebiedsopgave. Gedeputeerde Staten geven deze projecten daarom de mogelijkheid voor subsidie. De projecten zijn innovatief en informatief.

Informatieve projecten voor bewoners en bedrijfsleven

Eigenaren van rijtjeshuizen in de Apeldoornse wijk De Maten worden ondersteund om hun woning energiezuiniger te maken. Met de subsidie bekijken we welke aanpak het meeste aanspreekt bij bewoners en de hoogste besparing oplevert.

Inwoners van Deventer krijgen net als in Lochem en Zutphen de mogelijkheid een energieabonnement voor hun woning te kiezen. Hiermee kunnen steeds meer bewoners hun huis energiezuinig maken (en geld besparen), zonder grote investeringen.

Het midden- en kleinbedrijf krijgt mede door de subsidie een bezoek van een energiecoach. Die helpt hen besparingen te doen in het energieverbruik, zo blijkt uit een proef in Apeldoorn. Deze besparingen zijn wettelijke verplicht als ze zich in 5 jaar terugverdienen.

Innovatieve projecten

Hoe meer energie wordt opgewekt door bewoners en collectieven, hoe belangrijker het opslaan van energie is. De Cleantech Regio onderzoekt de mogelijkheden voor grootschalige energieopslag. De subsidie brengt de zoektocht verder.

In Apeldoorn wordt gekeken of de remenergie van treinen ingezet kan worden om de Apeldoornse stadsbussen te laten rijden zonder uitstoot en lawaai. Daarvoor is een Energy House nodig om de energie op te slaan.

De subsidie aan de Groene Kolenboer helpt om te kijken naar een manier om as van houtverbranding om te zetten in mest of grondstof. Dit gebeurt met lokale beheerders van landgoederen. Eenzelfde verduurzaming gebeurt met het project waarin mest wordt vergist tot biomassa en veranderd in meststof. Beide zijn manieren om het mestoverschot – en daarmee fosfaat en stikstof aan te pakken.

Een laatste innovatief project is van de Groene Fabriek. Deze maakt werk van de verduurzaming op bedrijventerreinen en zorgt tegelijk voor nieuwe banen.

Bron: Gelderland.nl

Facebook
Twitter LinkedIn™ Facebook Google+
Geschreven door Brent Nap op 06-07-17

Wil jij op dit bieb-item reageren?

Laatste reacties

04 dec 2017
29 nov 2017
Reactie van Lob

Waar zou ik meer kunnen lezen over de voortgang van deze projecten?

Initiatiefnemer

Deelnemers

Relevante Global Goals for Sustainable Development

Bijdragen aan een Futureproof bedrijfsleven door: 13 Climate action