Subsidie voor zonnepanelen op jouw bedrijfsdak

bieb

Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt je minder afhankelijk van fossiele brandstof en het is rendabel. Ook jij kunt subsidie aanvragen voor het installeren van zonnepanelen op jouw dak. In dit stuk lees je er meer over.

Jij hebt een dak, wij de zonnepanelen. Laten we de handen ineen slaan voor een duurzamer Nederland! Nederland heeft meer dan 150 vierkante kilometer dak beschikbaar op bedrijfsgebouwen. Als we hierop zonnepanelen zouden installeren, dan wordt maar liefst 17% van de totale stroombehoefte opgewekt.

Doe je mee met de gezamenlijke inkoopactie van Windunie en Groenbalans om een scherpe inkoopprijs voor zonnepanelen te bedingen? Denk aan: een collectief onderhoudscontract voor de zonnepanelen, ondersteuning bij de installatie van zonnepanelen, of advies bij het aanvragen van subsidie via de SDE+ (Stimulering Duurzame Energieregeling) en andere fiscale regelingen.

Totaalpakket

Wij bieden jou een totaalpakket dat volledig voorziet, van planvorming tot haalbaarheidsstudie, in inkoop tot installatie en van eventuele stroomafname tot beheer. Je wordt volledig en professioneel ondersteund in de overstap naar de opwekking van eigen duurzame energie. Groenbalans, in samenwerking met Windunie, helpt je hier graag bij.

Ons voorstel

Interesse? Dan ontvang je een inschrijfformulier. Vul hier de benodigde informatie, zoals de grootte van uw dak, in. Op grond van deze informatie berekenen wij met een door ons ontwikkeld businesscase-model het aantal benodigde zonnepanelen en het eventuele rendement.

Aan de hand van jouw persoonlijke businesscase bepaal je óf je en SDE-subsidie wilt aanvragen en zo ja, voor welk basisbedrag. Hierin voorzien we je natuurlijk van advies.

Vervolgens verzorgen wij de subsidieaanvraag, inclusief de eventuele haalbaarheidsstudie.

Bij beschikking verzorgen we de inkoop van zonnepanelen. Dit is een voorwaarde voor deelname. Wij kunnen door het gezamenlijke inkoopvolume een gunstige prijs met aantrekkelijke randvoorwaarden garanderen. Ook bieden wij (externe) technische expertise voor de installatie van de zonnepanelen en aansluiting op het elektriciteitsnet.

Tijdens dit hele proces onderhouden wij nauwe communicatie en kun je met al jouw vragen bij ons terecht.

Zonzijde

De verwachting is dat meer zonprojecten een positieve beschikking krijgen in de najaarsronde SDE+. Deze subsidie compenseert het verschil in kostprijs voor duurzame energie en de marktprijs voor fossiele energie. De subsidie kan over acht, twaalf of zelf vijftien jaar gaan. De terugverdientijd van jouw investering in zonnepanelen ligt rond de tien jaar. Een zonnepaneel functioneert gemiddeld vijfentwintig jaar. Dit betekent dat je zeker tien jaar gratis stroom hebt.

Financiële plaatje

Voor het verzorgen van de businesscase-berekening en subsidieaanvraag rekent Groenbalans éénmalig een bedrag van € 475.

Is er een vervolgtraject en dient er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd te worden, dan is het opstellen op basis van uurtarief. Vooraf informeren wij jou over het benodigd aantal uren op basis van de beschikbare informatie. De kosten van de gezamenlijke inkoopactie zijn afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

Nog even samengevat in fases:

  1. business case berekening;
  2. aanvragen van subsidie;
  3. (technische) haalbaarheidsstudie;
  4. gezamenlijke inkoopactie;
  5. eventueel stroomafname.

Interesse?

De volgende subsidieronde is in het voorjaar van 2018.  Je hebt dus nog alle tijd om te bedenken of je meedoet. Zit je met vragen? Dan kun je contact opnemen met Peter Bleeker via 030-75 33 100.

Twitter LinkedIn™
Twitter LinkedIn™ Facebook Google+
Geschreven door Peter Bleeker op 02-10-17 groenbalans.nl

Wil jij op dit bieb-item reageren?

Laatste reacties

Ook jij kunt subsidie aanvragen voor het installeren van zonnepanelen op jouw dak. In dit artikel lees je er meer over.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Relevante Global Goals for Sustainable Development

Bijdragen aan een Futureproof bedrijfsleven door: 7 Affordable and clean energy 13 Climate action