Waarom je nu al rekening moet houden met CO2-beprijzing

bieb

Het beleid om klimaatverandering te bestrijden is 'here to stay'. En het beprijzen van CO2 komt nadrukkelijk naar voren als effectieve bedrijfsmaatregel. De kans is dus groot dat het eraan komt. Als bedrijf kun je daar het beste goed op voorbereid zijn. In dit artikel leggen we uit wat CO2-beprijzing is én hoe jij je zo goed mogelijk voorbereidt.

Huidige situatie

Het Europese systeem voor emissiehandel (afgekort ETS) is het eerste grote systeem voor het verhandelen van uitstootrechten van broeikasgassen in de wereld. Hierin zijn uitstoot-plafonds aangegeven en kunnen bedrijven die minder dan hun plafond uitstoten, CO2 credits verkopen aan bedrijven die over hun plafond gaan. Dat klinkt goed, maar.... Het werkt niet. Dat komt vooral door de prijs.

Op dit moment is de marktprijs voor een ton CO2 emissie €5. Dat is veel te laag voor een effectief instrument. De werkelijke prijs van een ton CO2 – op basis van de schade die het aanricht op onze leefomgeving - wordt geschat rond €136 (!). De kans is reëel dat de marktprijs op termijn ook in die buurt komt te liggen. Volgens het principe 'de vervuiler betaalt' moet er een wereldwijd systeem opgezet worden voor CO2-beprijzing. Het is niet voor niets dat de Wereldbank al een jaarlijks rapport uitbrengt over de stand van zaken rondom CO2-beprijzing.

CO2-beprijzing in Nederland

Uit onderzoeken komt steeds weer naar voren dat het beprijzen van broeikasgassen een van de meest effectieve maatregelen is. Ook Nederland ziet er potentie in, getuige de investering van twee miljoen euro in een wereldwijd systeem om dit op poten te zetten. Voormalig Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu vertelde destijds: "Verstoppertje spelen is niet meer mogelijk met een mondiale prijskaart van CO2. Het laat precies zien wat de kosten voor bedrijven en hun investeerders zijn, waardoor het verplaatsen van bijvoorbeeld productie minder aantrekkelijk zal zijn. Bovendien wordt zo sneller gekozen voor alternatieve vormen die geen of minder uitstoot veroorzaken."

Beprijzen van broeikasgassen: de praktijk

Maar hoe ziet CO2-beprijzing er in de praktijk uit? Wat is de invloed op beleidskeuzes? Het Klimaatplein heeft een pilot gedaan met drie Brabantse MKB-bedrijven. De drie bedrijven kregen met de testcase inzicht in wat de totale CO2-afdracht is wanneer CO2-beprijzing vandaag al realiteit zou zijn. Vervolgens berekenden ze welke invloed CO2-prijzen van €30,- en €100,- per ton zouden hebben op het maken van investeringsbeslissingen. Volgens de organisatie worden deze prijzen door diverse onderzoekinstellingen genoemd om de opwarming van de aarde onder de 1,5 tot 2 graden Celsius te houden.

Op de site van Klimaatplein vind je updates over de pilot. Een aanrader als je zelf met interne CO2-beprijzing bezig bent.

Voorbereiding

Een inkoppertje, maar om je zo goed mogelijk voor te bereiden op CO2-beprijzing is het verminderen van je uitstoot onmisbaar. Vind je het lastig om hiermee te beginnen? Niet getreurd, wij gaven eerder al onze beste tips en tricks.

Ben je al op weg met besparen en benieuwd hoe CO2-beprijzing er voor jou uit kan komen te zien? Ter voorbereiding is het aan te raden een soort schaduwadministratie bij te houden waarin je CO2-beprijzing meeneemt in je beslissingen bij investeringen. Wereldwijd zouden al zo'n duizend bedrijven met een interne rekenprijs op veroorzaakte CO2-uitstoot werken. Door een interne prijs te bedenken voor het veroorzaken van broeikasgas, krijg je inzicht in de maatschappelijke en economische kosten ervan. Door daarop te anticiperen, bijvoorbeeld door energie-efficiënter te ondernemen en zelf duurzame energie op te wekken, verklein je de risico's van toekomstige CO2-beprijzing. Neem bijvoorbeeld een prijs van €40 per ton CO2 mee in je afwegingen bij verschillende mogelijkheden voor investeringen. Zo besluit je niet alleen op basis van de kosten die je nu op het moment van de investering hebt, maar neem je de toekomstige uitgaven ook mee in de beslissing.

Deel jouw ervaringen

Heb je ervaringen met een schaduwadministratie, CO2-beprijzing of het verminderen van je uitstoot? Jouw ondervindingen zijn goud waard. Andere bedrijven kunnen je helpen of juist van jouw ervaring leren. Deel ze en maak een item aan! Dat kan als je ingelogd bent, links in het menu.

Wil je lid worden van de Nederlandse Klimaatcoalitie? Welkom! Dat kan heel simpel. Log in (of registreer eerst), ga rechtsboven naar jouw menu, klik op "Mijn barometer" en vul de Klimaatbarometer in. Tijdens de stappen word je gevraagd de Code of Conduct te tekenen en een ambitie te formuleren.

De Code of Conduct kun je zien als een commitment. Hiermee verklaar je transparant te zijn over je uitstoot en te streven naar klimaatneutraal ondernemen voor 2050. Je kunt na registratie direct de Klimaatbarometer invullen.

Twitter
Twitter LinkedIn™ Facebook Google+
Geschreven door Willard Bouwmeester op 03-11-17 klimaatcoalitie.nl

Wil jij op dit bieb-item reageren?

Laatste reacties