wissel community

Circulairondernemen

Samen werken aan een circulaire economie, bekijk de uitdagingen en oplossingen.

Klimaatcoalitie

Klimaatneutraliteit is haalbaar en rendabel. Lees de voorbeelden, inspiratie en informatie.

Beton

De verduurzaming binnen de betonindustrie uitgelegd.

Futureproof

Ontdek uitdagingen en oplossingen voor toekomstbestendige businesscases.

Twentyone

Duurzame, sociale en circulaire stedelijke ontwikkeling over de hele wereld in kaart.

Agrifood

Kennis en inspiratie voor een toekomstbestendige, maatschappelijk verantwoorde gezonde voedselketen.

Eindhoven

Werkt aan een klimaatneutrale stad waarin afval waarde heeft en ieder talent telt.

Ambitie2020

Bekijk de ambities voor 2020 van het Nederlandse bedrijfsleven hier.

GBN

Ontdek hoe grote bedrijven werken aan klimaatneutraliteit, circulaire economie en eerlijke ketens.

Natuurlijk kapitaal

Grensverleggers

Bekijk meer communities
Terug
bieb

Water zuiveren via het Airprexsysteem

Gepubliceerd op 24 mei 2017 door Lena Gijsbrechts

Water zuiveren via het Airprexsysteem

Een waterzuiveringsinstallatie om de circulaire economie te stimuleren. Het klinkt als muziek in de oren. Airprex is een voorbeeld van een duurzaam systeem voor een waterzuiveringsinstallatie, ontwikkeld door de “Berliner Wasserbetriebe.”

Scheiden van stoffen
Airprex zorgt ervoor dat verschillende stoffen, waaronder struviet, kan worden afgescheiden. Dit gebeurt nadat in een reactor het uitgegiste slib belucht wordt door toevoeging van magnesiumzout. De Berliner Wasserbetriebe had dit proces ontwikkeld, omdat daar dezelfde problemen met struviet zijn ontstaan als bij de RWZI’s in Nederland. In onderstaand figuur wordt het proces in kaart gebracht. 

Het waternet haalt water uit het rioolslib om het vervolgens te zuiveren. Hierna wordt in de gistingstanks energie gewonnen. Na de gistingstank volgt direct een volgende tank. Bij dit proces is de slib nog verhit, wat een groot voordeel is aangezien dit nodig is voor de verdere verwerking.

Belangrijk in dit proces is een verhoging van de pH-waarde. Door het beluchten van het slib wordt het CO2 uit het slib gestript en wordt de pH-verhoging gerealiseerd. De beluchting zorgt tevens voor de menging van de stoffen in de reactor. Door de locatie van de beluchtingselementen goed te kiezen, ontstaat er een rondstroom in de reactor. Deze rondstroom zorgt ervoor dat de kleine struvietkristallen de kans krijgen om aan te groeien.

Circulair
De grotere kristallen worden regelmatig uit de reactoren afgetapt en gewassen. Hierna is het struviet direct geschikt voor gebruik als bijvoorbeeld grondstof voor meststoffen.
De belangrijkste winst van dit proces is een forse verbetering van ontwatering van spuislib. Dit zorgt voor de grootste besparing in het systeem. Fosfaat terugwinnen in de vorm van een nuttig product, wat onder andere ingezet kan worden als grondstof, is een nuttig bijeffect.