Nederlanders bereid meer te betalen voor oranje stroom

oplossing

Een aanzienlijk deel van de Nederlanders is bereid om meer te betalen voor groene stroom. 40 procent geeft dat namelijk aan in een representatief onderzoek van vergelijkingssite Pricewise.nl. De helft van deze groep wil zelfs meer neertellen voor oranje stroom: groene stroom die wordt opgewekt in Nederland.

Verhouding vraag en aanbod

De behoefte aan hernieuwbare energie beleeft een sterkte stijging in Nederland. De toename van de productiecapaciteit in eigen land ondervindt daarentegen nog slechts een geringe toename. Nederland loopt nog altijd achter op de realisering van de afspraken over de klimaatdoelstellingen. Het is dan ook maar de vraag of vraag en aanbod gelijk op kunnen gaan. Hoe groot die behoefte is, wordt duidelijk uit de resultaten van het onderzoek.

Oranje neemt toe

Nederlanders zeggen niet alleen dat ze voor groene energie uit Nederland zullen kiezen, ze doen het ook daadwerkelijk voor een deel. Het percentage aan consumenten dat in het eerste kwartaal van 2017 koos voor een energiecontract met oranje stroom staat op 27,5 procent. Dat getal is flink hoger dan in het eerste kwartaal van 2016, waarin bijna 5 procent voor oranje koos. In 2015 was dit 1,5 procent.

Groen heeft overhand

Het grootste deel van de energiecontracten dat werd afgesloten, biedt de afnemer groene stroom uit Europa. In het eerste kwartaal van 2017 was dit 40,6 procent, maar in 2015 was dit 57,5 procent en in 2016 zelfs 65,4 procent. De verhouding in de afname van groene stroom uit Nederland en groen uit Europa is dus veranderd. Het aandeel grijs blijft namelijk dit jaar redelijk gelijk, maar was in 2015 met 40,69 procent wel hoger dan in het eerste deel van 2017, toen het aandeel 31,9 procent bedroeg.

Verschillen in bereidbaarheid

De resultaten van het onderzoek tonen verschillen aan in opleidingsniveau, leeftijd en provincie. Zo zijn hogeropgeleiden eerder geneigd om voor oranje stroom te kiezen; de bereidheid ligt bij wo- en hbo-opgeleiden op 48 procent. Bij Nederlanders met een mbo-diploma ligt dat percentage op 34. De bereidbaarheid per leeftijdsgroep wijkt alleen af bij de groep van 45-49-jarigen, hiervan zegt 36 procent meer te willen betalen. Bij de overige leeftijdsgroepen ligt het percentage rond de 42 procent. Op provinciaal niveau zijn het vooral inwoners van Flevoland, Limburg, Utrecht en Zeeland die groen uit Nederland afnemen. In Drenthe en Overijssel kiezen ze het minst voor oranje. In Friesland, Drenthe en Overijssel werd in het eerste kwart van 2017 het meest gekozen voor grijze stroom. In Utrecht werd het minst gekozen voor grijze contracten.

Groende top-10

De voorzichtige conclusie dat de Nederlander een grotere interesse krijgt in groen, kan hieruit worden getrokken. Maar ook is het aanbod in zo'n energievergelijker duidelijk van invloed op de resultaten. Groene stroom doet tegenwoordig qua prijs vaak niet meer onder voor grijs, waardoor de groene contracten alsnog de voordeligere op de markt kunnen zijn. Prijs is en blijft altijd een belangrijke bepalende factor in de keuze voor een energiecontract. Een groene top-10 bij energievergelijkers helpt dan wel mee aan verduurzaming.

Concurreren met vervuilende kolencentrales

De kosten voor het opwekken van duurzame energie in eigen land en in Europa zijn hoger dan die voor het verkrijgen van stroom uit kolencentrales. De verkoopprijs van de schone, duurzame energie uit Nederland kan wel laag blijven door de subsidies van de Rijksoverheid, die duurzame energie stimuleert. Hierdoor kunnen energiebedrijven groene stroom en certificaten inkopen en klanten binnenhalen.

De uitkomsten van het onderzoek van de energievergelijker kunnen een belangrijke rol spelen bij de kabinetsonderhandelingen en de kabinetssamenstelling op het punt verduurzaming. 

Twitter Facebook
Twitter LinkedIn™ Facebook Google+
Geschreven door Marlijn Else Pruim op 01-05-17 www.pricewise.nl/blog/nederlands-oranje-stroom

Wil jij op deze oplossing reageren?

Laatste reacties

Initiatiefnemer

Deelnemers

Relevante Global Goals for Sustainable Development

Bijdragen aan een Futureproof bedrijfsleven door: 7 Affordable and clean energy 13 Climate action