Opleiding luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie

18 januari 2018, 14:30 - 21:30. Utrecht, € 5700,00

evenement
Opleiding luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie

18 januari 2018 14:30 - 21:30

De samenleving vraagt om goed opgeleide professionals op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie. Het Platform Kwaliteit luchtmetingen (PKL) heeft daarom het initiatief genomen om een opleiding Lucht op te zetten op post-HBO niveau.

De opleiding wordt georganiseerd door VVM en PAO Techniek en Management en vormt een stevige basis voor iedereen die zich wil specialiseren in (de problematiek rondom) lucht.

Aanmelden kan via onze website.

Blokken

De opleiding bestaat uit vijf blokken:

 1. Industriële luchtverontreiniging deel 1: Wet- en regelgeving, vergunningverlening en maatregelen.
 2. Industriële luchtverontreiniging deel 2: Emissiemetingen, -schattingen en geur.
 3. Luchtkwaliteit deel 1: Wet- en regelgeving, besluitvorming en maatregelen / Effecten en fijnstof.
 4. Luchtkwaliteit deel 2: Meten en modelleren.
 5. Depositie: Wet- en regelgeving, besluitvorming, meten en rekenen.

De vijf blokken zijn ook afzonderlijk te volgen. Elk blok wordt afgesloten met een examen. Bij het succesvol afronden van de gehele opleiding ontvang je een door CPION gecertificeerd diploma.

Inhoud

De opleiding heeft tot doel inzicht te geven in het brede werkveld van luchtverontreiniging, door het presenteren van verschillende doorsneden van het vakgebied vanuit de theorie en de praktijk op post-HBO niveau. Het resultaat van de opleiding is dat je over een stevig fundament beschikt over:

 • Luchtverontreiniging in alle stappen van de causale milieuketen: luchtverontreinigende activiteiten - emissies - verspreiding - blootstelling en effecten - depositie en effecten - sturing om de luchtkwaliteit te verbeteren.
 • Luchtverontreiniging op verschillende schaalniveaus: mondiaal - Europees - nationaal - lokaal.
 • Bronnen van luchtverontreiniging: industrie, landbouw, wegverkeer, scheepvaart.
 • Luchtverontreiniging in alle stappen van de beleidscyclus: Beleid - wet- en regelgeving - uitvoering (milieuspoor - ruimtelijk spoor) - monitoring en evaluatie.
 • Vergunningverlening en industriële luchtverontreiniging.
 • Ruimtelijke besluitvorming in relatie tot luchtkwaliteit/depositie.
 • Het vaststellen van de luchtverontreiniging en luchtkwaliteit door middel van het ontwikkelen en uitvoeren van meetprogramma's en het modelleren van de luchtkwaliteit met verspreidingsmodellen.
 • Het analyseren, beoordelen en borgen van de kwaliteit van onderzoek.
 • Het treffen van maatregelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en de depositie.

Resultaat

Voor jouw organisatie betekent dit:

 • Dat je beter in staat bent om risico's te beoordelen van ruimtelijke en vergunningverleningsprocessen.
 • Dat jouw adviezen voor beleidsuitgangspunten beter zijn geformuleerd.
 • Dat je beter in staat bent om kosteneffectieve opties te selecteren.
 • Dat je beter in staat bent om een bijdrage te leveren aan daadkrachtige besluitvorming.

Duur

De opleiding bestaat uit 42 dagdelen die in 21 middag-avond combinaties gegeven worden. Bovendien zal thuisstudie nodig zijn. De studielast bedraagt ongeveer tien uur per gedoceerd dagdeel, afhankelijk van de voorkennis.

Doelgroep

De studie is bedoeld voor een ieder die zich nader wil specialiseren in de problematiek van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie. De opleiding is gericht op personen die op HBO-niveau werkzaam zijn op dit gebied bij overheid, industrie en adviesbureaus. De opleiding is tevens interessant voor personen die werken in het kader van vergunningverlening, ruimtelijke besluitvorming, gezondheid en natuur.

Meer informatie vind je op onze website.

Wil jij op dit event reageren?

Laatste reacties

Deze opleiding vormt een stevige basis voor iedereen die zich wil specialiseren in (de problematiek rondom) lucht.

Initiatiefnemer

Deelnemers