AWM control verduurzaamt riolering en gemalen met software

oplossing

Het komt steeds vaker voor dat riolering en gemalen in Nederland in korte tijd (te) veel water moeten opvangen. Ga je jouw systemen uitbreiden om die piekbelasting aan te kunnen? Dat hoeft niet altijd. Civieltechnisch bureau CT-Plus bedacht samen met zijn engineers een duurzaam alternatief via software en ontwikkelden het besturingsplatform AWM control.

Elk woonhuis (in buitengebieden) en wijken in stedelijke omgevingen heeft zijn eigen pompinstallatie om water op het riool te storten. Zo staan er vele wijkgemalen in gemeentes, of drukriolering installaties in de buitengebieden. Dat gaat niet altijd samen, de pompen staan tegen elkaar in te drukken en de centrale afvoer raakt overbelast. Je kunt traditionele oplossingen zoeken zoals grote waterbergingen bij bijvoorbeeld kwekerijen met kassen, of bergbezinkbassins, maar het kan ook anders, duurzamer, simpeler.

Pomp eerder starten

Cruciaal is de tegendruk in de buizen, daar moet je de besturing op aanpassen. Dat gebeurt niet. Een pomp schakelt aan/uit of is door een frequentie omvormer aangestuurd met dezelfde functie. In het besturingsplatform AWM control spelen een contactloze radar niveausensor en drukmeter de hoofdrol. De pomp hoeft niet te wachten tot een maximaal waterniveau is bereikt om te starten. Vanaf een bepaald niveau mág gestart worden: de gemeten druk bepaalt of en wanneer dat ook echt gebeurt.

Effect

Het effect is dat bij bijvoorbeeld een intense regenbui de gemalen autonoom gaan reageren en de centrale afvoerleiding als communicatiemiddel gebruikt. Pompinstallaties gaan maximaal gebruik maken van de capaciteit van het bestaande leidingstelsel en eigen berging. Een PLC (Programmable Logic Controller) laat iedere pomp steeds op het meest energie-efficiënte punt van de pompcurve werken. Zo is het systeem optimaal voorbereid op wat komen gaat.

Energiewinst

De energiewinst is vanaf installatie van AWM control direct drieëndertig procent vergeleken met een regulier aan/uit-systeem. Een gemiddelde gemeente heeft vijf- tot zeshonderd gemalen staan, dus dat tikt aan. We meten en monitoren met de slimme software bovendien de slijtage, de temperatuur en eventuele blokkades. Een pomp kan terugdraaien als dat nodig is. Ook kunnen we de software eenvoudig upgraden.

Circulair

Het gemiddeld aantal toegepaste componenten in de kleinste pompbesturing is 35 afzonderlijke componenten, en voor grotere installaties een veelvoud daarvan. Onze AWM besturing bestaat standaard uit maximaal vijf componenten om op grondstoffen te besparen, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Onze toeleverancier is daarnaast geselecteerd op duurzaam en circulair ontwerpen en produceren. 

Twitter LinkedIn™ Facebook Google+
Geschreven door Ad Van Rijsbergen op 05-01-18 http://awmbv.com

Wil jij op deze oplossing reageren?

Laatste reacties

Het komt steeds vaker voor dat riolering en gemalen in korte tijd te veel water moeten opvangen. Besturingsplatform AWM control biedt uitkomst tegen problemen.

Initiatiefnemer

Relevante Global Goals for Sustainable Development

Bijdragen aan een Futureproof bedrijfsleven door: 9 Industry, innovation and infrastructure 17 Partnerships for the goals