Klimaatbarometer

oplossing

De Nederlandse Klimaatcoalitie stimuleert bedrijven en organisaties om in 2050 geheel klimaatneutraal te zijn. De Klimaatbarometer is een nieuwe tool om de gezamenlijke besparingen in kaart te brengen.

Zelf (gelijk) aan de slag met de Klimaatbarometer? Lees hier hoe je dat aanpakt.

Op dit moment heeft de Nederlandse Klimaatcoalitie al meer dan 500 deelnemers. Om een klimaatneutrale samenleving in de toekomst te realiseren hebben MVO Nederland, Natuur & Milieu, Klimaatverbond Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu de Nederlandse Klimaatcoalitie opgericht. De NKC stimuleert Nederlandse organisaties om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn en voor 2020 te werken aan een stevige ambitie. Gezamenlijk besparen we in 2020 al meer dan 2300 kiloton CO2e.

De Klimaatbarometer

Om deze besparingen inzichtelijk te maken, en te laten zien hoe ver we op de goede weg zijn hebben wij een jaar geleden de Klimaatbarometer geïntroduceerd. Deze telt de gezamelijke uitstoot van CO2e af tot hopelijk nul in 2050. Elke Nederlandse organisatie kan mee doen met de Klimaatcoalitie: je vult online je verbruiksgegevens in en deze worden (anoniem) meegenomen in de berekeningen van onze Klimaatbarometer. Hoe meer organisaties meedoen hoe beter! We plaatsen regelmatige updates hoe onze Klimaatbarometer er voor staat en op de community van de Klimaatcoalitie worden artikelen geplaatst met tips en inspiratie hoe je verbruik kunt verminderen en kosten kunt besparen. Tevens maken we inzichtelijk hoeveel de huidige besparing in 2050 in totaal oplevert, zo zien we tussendoor of we voor of achterlopen op de 2050 doelstelling.

Hieronder een afbeelding van hoe Nederland er voor stond in 2013.

Klik HIER voor het artikel met de gehele Klimaatbarometer.

2020

Een van de redenen voor de tussentijdse 2020 doelstelling is het versnelde opwarmen van de aarde. Als de gemiddelde temperatuur op aarde 2ºC stijgt raakt ons huidige klimaat ernstig verstoord. Doordat we veel CO2e uitstoten is het belangrijk snel, concrete stappen te zetten. Wanneer de temperatuur meer dan 2 graden stijgt raakt de natuurlijke balans zodanig uit evenwicht dat negatieve gebeurtenissen elkaar gaan versterken.

Positieve Getallen

In de afbeelding hierboven staat de totale uitstoot van Nederland in 2013, ons startpunt. Over 2014 doen we een nulmeting bij de deelnemers (zie afbeeldingen hieronder). Sinds de start van de NKC eind 2014 hebben veel organisaties zich aangesloten en besparen we gezamelijk in 2050 al meer dan 4500 kiloton aan CO2e uitstoot. Dit alles is te zien in de vorige updates van de Klimaatbarometer (hieronder).

Klik HIER voor het artikel met de gehele Klimaatbarometer van oktober 2015.

Klik HIER voor het artikel met de gehele Klimaatbarometer van maart 2016.

Bekijk HIER het artikel met de gehele Klimaatbarometer van november 2016.

Zelf (gelijk) aan de slag met de Klimaatbarometer? Lees hier hoe je dat aanpakt.

Twitter
Twitter LinkedIn™ Facebook Google+
Geschreven door Yuri van der Putten op 10-03-16 www.klimaatcoalitie.nl

Wil jij op deze oplossing reageren?

Laatste reacties

04 okt 2017
Reactie van Paul

Alle beetjes helpen. Daarom hebben wij de groene Lottogo loterij bedacht. De gratis Lottogo app toont de CO2 factor van de afstand die je fietsend of lopend aflegt. Ook zie je de verlaging van CO2 uitstoot als je uitrolt met je auto. Zelfs als de trein vaart mindert (uitrolt) zie je de CO2 besparing. Heb je 500 gr CO2 gespaard dan kun je als beloning meedoen met de loterij.