Heineken – Groene Cirkels

oplossing

In 2013 tekende Heineken Nederland het convenant Groene Cirkels. Groene Cirkels is een samenwerkingsverband om van de regio een wereldvoorbeeld van groene economie en duurzame gebiedsontwikkeling te maken. Aanjager voor deze samenwerking is de ontwikkeling van Heineken Brouwerij Zoeterwoude tot een klimaatneutraal bedrijf.

Natuur als Uitgangspunt

Een klimaatneutrale Heineken brouwerij in een klimaatneutrale keten, een duurzame economie en een aangename leefomgeving waar kennis wordt ontwikkeld voor een klimaatneutrale maatschappij. Dat zijn de ambities waarvoor Groene Cirkels zich inzet. Dat doet zij door de natuur als uitgangspunt te nemen en programma’s te realiseren rond de onderwerpen energie, water, grondstoffen, mobiliteit en leefomgeving. Het initiatief Groene Cirkels is opgezet door multinational Heineken, provincie Zuid-Holland en kennispartner Wageningen Environmental Research (Alterra).

Regionaal Platform

Groene Cirkels dient als een platform voor bedrijven, ondernemers en kennisinstellingen in de regio. Partijen haken aan om hun eigen duurzame ambities en de gemeenschappelijke ambities binnen Groene Cirkels te verwezenlijken. Door het verbinden van de partijen worden de duurzaamheidsambities van de provincie versneld en worden er unieke projecten van wereldklasse ontwikkeld.

Hergebruik van Reststromen

Heineken Zoeterwoude heeft veel ervaring met hergebruik van haar reststromen en recyclet op dit moment 97% ervan met haar leveranciers en afnemers. Groene Cirkels onderzoekt hoe de rest- en bijproducten van de brouwerij, zoals reststroom, bostel of fosfaat, opnieuw in de kringloop kunnen worden gebracht. Groene Cirkels gaat deze kennis gebruiken voor de verbetering van hergebruik van reststromen, met en voor ondernemingen in de provincie Zuid-Holland.

Sloot van de toekomst

In Zoeterwoude is op Die Barle Farms de ‘Sloot van de Toekomst’ in gebruik genomen in 2015. Deze multifunctionele zuiveringssloot is een testobject van Groene Cirkels. Doel is om op een economisch aantrekkelijke manier te zorgen voor goede waterkwaliteit, betere mest en meer biodiversiteit. Het hoogheemraadschap van Rijnland voert de monitoring uit. Eigenaar van Die Barle Farms Joost Wesselingh liep al langer rond met het idee om zijn reinigingswater zelf te gaan reinigen, maar de vraag was hoe. Groene Cirkels fuctioneerde hierin als een versneller in deze ambitie. Wesselingh vindt het vooral belangrijk dat dit project boervriendelijk is. Alle materialen die zijn gebruikt voor de sloot zijn te vinden op een boerderij. Dit maakt het dan ook voor andere agrariërs interessant.

Dankzij Groene Cirkels gebeurt het reinigingsproces in samenwerking met de specialisten van het hoogheemraadschap van Rijnland, de biologen van Alterra Wageningen UR, de technologen van Heineken en de beleidsmakers van de provincie. Het samenwerkingsverband geeft heel veel kennis. Door Groene Cirkels zitten er mensen aan tafel die beslissingen kunnen nemen, waardoor snel stappen gezet kunnen worden. Bovendien heeft de zuiveringssloot een goede wetenschappelijke onderbouwing wat de kans van slagen vergroot. Het kan een voorbeeldproject worden voor de hele provincie en daarbuiten.

Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein

Het 100 ha grote terrein van Heineken Zoeterwoude werd in 2013 onderdeel gemaakt van de bloemenlinten en bloemenweiden in de regio. Als eerste actie zijn 6000 m2 grasvelden getransformeerd naar kleurrijke bloemenweiden. Als onderdeel van de Groen Cirkel Bijenlandschap werd het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein gestart met als doel het bedrijventerrein Grote Polder duurzamer, groener, kleurrijker en levendiger te maken voor werknemers, bewoners en passerende recreanten. Om dit te bereiken worden delen van het bedrijventerrein op een meer natuurlijke wijze ingericht en beheerd, zodat herkenbare routes ontstaan en groene plekken onderling worden verbonden voor flora en fauna.

Nieuwe Partners

In oktober 2017 is het samenwerkingsverband verlengd tot en met 2019, en zijn er twee nieuwe convenantpartners toegetreden. Zowel Naturalis als het Hoogheemraadschap Rijnland maakten al sinds 2013 deel uit van het netwerk Groene Cirkels, maar zijn nu ook officieel partners geworden. Op 31 oktober 2017 vond een succesvolle bijeenkomst plaats in samenwerking met VNO-NCW, waar tientallen ondernemers zich aanmeldden om mee te gaan doen in Groene Cirkels.

De Best Practices op circulairondernemen.nl

Dit ondernemersverhaal is een van de Best Practices op circulairondernemen.nl. Voor Nederland circulair! onderzoekt De Groene Zaak de meest innovatieve, inspirerende en succesvolle voorbeelden op het gebied van circulair ondernemen. Inmiddels zijn er meer dan 100 Best Practices geïdentificeerd en gepubliceerd.

Heb jij ook een Best Practice die je wil delen? Neem dan contact met ons op.

Wil jij op deze oplossing reageren?

Laatste reacties

Heineken Nederland tekende het convenant Groene Cirkels - een samenwerkingsverband om van de regio een voorbeeld van groene economie en duurzame gebiedsontwikkeling te maken.

Initiatiefnemer

Relevante Global Goals for Sustainable Development

Bijdragen aan een Futureproof bedrijfsleven door: 13 Climate action 17 Partnerships for the goals