wissel community

Circulairondernemen

Samen werken aan een circulaire economie, bekijk de uitdagingen en oplossingen.

Klimaatcoalitie

Klimaatneutraliteit is haalbaar en rendabel. Lees de voorbeelden, inspiratie en informatie.

Beton

De verduurzaming binnen de betonindustrie uitgelegd.

Futureproof

Ontdek uitdagingen en oplossingen voor toekomstbestendige businesscases.

Twentyone

Duurzame, sociale en circulaire stedelijke ontwikkeling over de hele wereld in kaart.

Agrifood

Kennis en inspiratie voor een toekomstbestendige, maatschappelijk verantwoorde gezonde voedselketen.

Eindhoven

Werkt aan een klimaatneutrale stad waarin afval waarde heeft en ieder talent telt.

Ambitie2020

Bekijk de ambities voor 2020 van het Nederlandse bedrijfsleven hier.

GBN

Ontdek hoe grote bedrijven werken aan klimaatneutraliteit, circulaire economie en eerlijke ketens.

Natuurlijk kapitaal

Grensverleggers

Bekijk meer communities

Over ons

Klimaatcoalitie.nl is de plek waar iedereen die werkt aan klimaatneutrale oplossingen, vraagstukken en ideeën welkom is. De deelnemers aan de Nederlandse Klimaatcoalitie vind je hier op het platform, en jij kan ook zelf aan de slag. De deelnemers aan de Nederlandse Klimaatcoalitie ondertekenen een Code of Conduct, vullen een nulmeting in en formuleren een stevige ambitie voor 2020.

Over de Nederlandse Klimaatcoalitie
De Nederlandse Klimaatcoalitie is een initiatief van MVO Nederland, Natuur en Milieu, Het Nederlandse Klimaatverbond en het ministerie van IenM. Maar wij zijn niet alleen, de Nederlandse klimaatcoalitie bestaat vooral dankzij haar deelnemers: organisaties, instellingen, overheden, NGO’s en bedrijven die uiterlijk voor 2050 een klimaatneutrale bedrijfsvoering realiseren en zich daarvoor aansluiten bij de Nederlandse Klimaatcoalitie. Zo werken wij samen aan een klimaatneutrale samenleving.

Werken aan een klimaatneutrale samenleving
Leden van de Nederlandse Klimaatcoalitie beloven uiterlijk 2050 klimaatneutraal te ondernemen en ondertekenen hiervoor een Code of Conduct. Samen bouwen we aan een sterke coalitie die laat zien dat klimaatneutraal ondernemen niet alleen goed haalbaar is, maar ook heel rendabel. Nog niet toe aan deelname aan de coalitie? Jammer, maar je bent evengoed welkom op het platform. Laat je inspireren, zet de eerste stappen en ontdek de mogelijkheden van klimaatneutraal ondernemen, of deel je oplossingen.

Klimaatbarometer
De deelnemers aan de Nederlandse Klimaatcoalitie berekenen hun huidige CO2e footprint voor de nulmeting. Partner Ecofys ontwikkelde deze tool om deelnemers inzicht te bieden in de eigen footprint. Dit helpt de deelnemers juiste keuzes te maken richting klimaatneutrale bedrijfsvoering. Regelmatig delen we de inzichten in de vorm van een Klimaatbarometer met de klimaatcoalitie community.

Ambitie2020
We moeten snel actie ondernemen als we onder de 2° temperatuurstijging willen blijven. Daarom vragen wij van de deelnemers al op korte termijn stappen te zetten en hun ambitie voor 2020 te formuleren.

Samen naar een klimaatneutrale samenleving
De deelnemers van de Nederlandse klimaatcoalitie staan er niet alleen voor: zij kunnen rekenen op de kennis en steun van ons als initiatiefnemers en ons netwerk. Daarom vind je hier ook onze activiteiten en inzichten. En we nodigen iedereen uit om hetzelfde te doen.