Duurzame en hernieuwbare energie: is er een verschil?

bieb

Duurzame energie of hernieuwbare energie. De twee worden nog weleens afgewisseld om hetzelfde aan te duiden. Dat is niet helemaal terecht want er is wel degelijk een verschil. Hernieuwbare energie raakt nooit op, maar dat betekent niet dat het ook altijd duurzame energie is.

Hernieuwbare energie versus duurzame energie

Je kunt spreken van hernieuwbare energie wanneer de energie afkomstig is uit natuurlijke bronnen die zichzelf continu aanvullen. Bijvoorbeeld energie uit wind- en waterkracht, de zon, de bodem, warme lucht van buiten of biomassa. Duurzame energiebronnen worden aangeduid als zijnde hernieuwbare energiebronnen die bij de winning weinig of geen milieuschade veroorzaken. Bij de meeste van de genoemde hernieuwbare bronnen is dit het geval. Niet zo vreemd dus dat hernieuwbaar en duurzaam inwisselbaar lijken. Maar een energiebron als biomassa wordt door lang niet iedereen als duurzaam beschouwd.

Duurzaamheid van biomassa

Biomassa is organisch materiaal, zoals plantaardige olie, mest, hout, gft-afval en specifiek geteelde gewassen, zoals koolzaad. De energie wordt opgewekt door middel van verbranding, vergissing of vergassing en kan bijvoorbeeld dienen als autobrandstof. Hierdoor hoeft minder fossiele brandstof te worden gebruikt. En biomassa raakt nooit op, dus is daarom te kwalificeren als hernieuwbaar. Waar experts het echter niet over eens zijn, is of biomassa ook echt duurzaam is. In principe wordt biomassa of bio-energie als duurzaam gezien wanneer in de hele energievoorzieningsketen geen schadelijke effecten voor het milieu worden geconstateerd. De productie van biomassa uit koolzaad en mais kan echter zeer energie-intensief zijn, waardoor schadelijke milieueffecten niet zijn uit te sluiten. Denk aan bossen die ruimte moeten maken voor de aanplanting van gewassen die bedoeld zijn als biomassa. De duurzaamheid van biomassa wordt uiteindelijk bepaald door het hele proces, waarbij de herkomst, de verwerkingswijze, het landgebruik en de bodemuitputting meewegen. Dit geldt ook voor de kosten en milieueffecten die ontstaan door de voorbewerking, het transport en het restafval. Daarom is biomassa als geheel wellicht niet altijd duurzaam, maar kunnen vormen van biomassa afzonderlijk wel duurzaam zijn. Het is dus wel altijd hernieuwbaar, maar niet duurzaam. Wel wordt biomassa door sommigen gezien als de energiebron van een duurzame toekomst.

Duurzaamheid en het bedrijfsleven

Hernieuwbare en vooral duurzame energiebronnen worden in het bedrijfsleven steeds belangrijker. Niet zo gek, want er zitten veel voordelen aan. Een onderneming is met duurzame energie veel minder afhankelijk van fossiele energiebronnen. Dit scheelt op de energierekening, zeker in combinatie met de keuze voor gas en stroom van de goedkoopste energieleverancier, wat tegenwoordig een leverancier met groene stroom kan zijn.

Een ander belangrijk voordeel van duurzame energie is dat het een prima visitekaartje is voor de onderneming. Duurzaamheid verkoopt. Verder is het natuurlijk een behoorlijke besparing op de bedrijfskosten. Je kunt als ondernemer sowieso kiezen voor de goedkoopste energieleverancier maar je hoeft ook minder energie in te kopen wanneer je duurzame maatregelen inzet. Zo kun je ongebruikte energie terugleveren aan het net of juist in de piekuren gebruikmaken van de duurzaam gewonnen energie. Want energie winnen met bijvoorbeeld zonnepanelen, daar leent een bedrijfspand zich natuurlijk uitstekend voor. Er is vaak een groot dak voor de plaatsing van zonnepanelen- of collectoren. Daarmee wek je energie of warmte op die vervolgens ingezet kan worden om ruimtes te verwarmen en verlichten. Zo kun je als bedrijf zo duurzaam mogelijk zijn. Op de lange termijn is dat nog voordeliger ook. Meer inspiratie over circulair ondernemen, is te vinden op deze informatiekaart.

Facebook Twitter
Twitter LinkedIn™ Facebook Google+
Geschreven door Marinus Nutma op 17-04-18 pricewise.nl

Wil jij op dit bieb-item reageren?

Laatste reacties

Duurzame energie of hernieuwbare energie. De twee worden nog weleens afgewisseld om hetzelfde aan te duiden. Dat is niet helemaal terecht want er is wel degelijk een verschil.

Deelnemers

Relevante Global Goals for Sustainable Development

Bijdragen aan een Futureproof bedrijfsleven door: 7 Affordable and clean energy