Is opslaan van CO2 in de grond een sprookje?

bieb

Het nieuwe kabinet Rutte III wil 18 megaton aan CO2 opvangen en opslaan in de grond. Dit kan een bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van CO2. De plannen van Rutte III, die in het groenste regeerakkoord ooit staan, stuiten echter alleen nog maar op protest, omdat het ten koste gaat van duurzame bronnen.

CO2 afvangen en opslaan in overgangsperiode

Het verminderen van CO2-uitstoot en overstappen op duurzame energiebronnen is noodzakelijk. Het nieuwe kabinet wil nu dat Nederland 18 megaton CO2 gaat opslaan, wat door Total, Shell en Statoil al wordt gedaan in Noorwegen. Er zijn internationale afspraken gemaakt op het gebied van de vermindering van CO2-uitstoot en om die afspraken na te kunnen komen zal Nederland CO2 moeten afvangen en opslaan. Overstappen op duurzame energiebronnen kost namelijk tijd en in de overgangsperiode zou het opslaan van CO2 een oplossing kunnen zijn.

Nieuwe bronnen

In 2030 moet er 49 procent minder CO2 worden uitgestoten. Shell, Total en Statoil hebben nu plannen om in Noorwegen een CO2-opslagfaciliteit te bouwen waar 1,5 megaton per jaar kan worden opgeslagen. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en Energie Nederland vinden dit niet positief. Volgens hen gaat de opslag van CO2 namelijk ten koste van nieuwe bronnen. Er wordt juist steeds vaker gekozen voor groene energie, wat mede kan komen door energie vergelijken en kiezen voor het goedkoopste contract; steeds meer contacten zijn namelijk steeds vaker groen. De keuze voor groen moet niet minder worden.

CO2-opslag

Op dit moment wordt er in Nederland alleen op zee in lege gasvelden CO2 opgeslagen. Overal waar aardgas is gewonnen, kan men CO2 terugpompen. Sinds 2004 doen we dit in Nederland. 

Directeur van de VEMW Hans Grünfeld noemt de plannen in de Telegraaf "absoluut onrealistisch". Hij wil dat de energietransitie wordt verbonden aan de industrietransitie. Dit omdat er veel groene stroom nodig is voor de elektrificatie van de industrie. Grünfeld baalt dat die link niet wordt gelegd. 

Voordelen

Er zijn veel partijen die duurzame energie vergelijken met CO2-opslag. Het opslaan van CO2 in de grond wordt gezien als tussenoplossing voor tot we helemaal over zijn op andere energiebronnen. De komende 50 tot 60 jaar kan CO2 worden opgevangen om de uitstoot flink te verminderen. Tegen de tijd dat deze eeuw ten einde loopt, lopen fossiele brandstoffen ook op hun einde en worden ze een stuk minder gebruikt. Opslaan is dan dus niet meer nodig. Wat al is opgeslagen, blijft uiteraard opgeslagen. 

Nadelen

Milieuorganisaties lopen niet zo warm van dit idee. Het Wereld Natuur Fonds onderzocht al dat de ontwikkeling van CO2-opslag te lang gaat duren om de doelstellingen te halen. Er zijn ook onderzoeken die stellen dat CO2-opslag vervangbaar is door duurzame energie of kernenergie. Maar uiteraard is kernenergie met duurzame energie vergelijken, net als het vergelijken van appels met peren. 

Subsidie

Er zijn plannen om bedrijven subsidie te geven voor het opslaan van CO2, maar daar zijn milieuorganisaties het helemaal niet mee eens. Het zou volgens Greenpeace in strijd zijn met de gedachte dat de vervuiler betaalt. Als producenten hun CO2 gewoon kunnen opslaan, zullen ze blijven produceren zonder zich druk te maken om de uitstoot. Shell pleit ook voor een goede prijs voor CO2, in het regeerakkoord staat een minimumprijs van 18 cent per ton CO2-uitstoot. 

Vanuit marktpartijen en burgerprotesten is er veel commentaar gekomen op de plannen van Rutte III. De staal-, chemie-, kunstmest- en plasticindustrie kunnen niet zonder fossiele brandstoffen, dus zal er altijd CO2 blijven vrijkomen. Wel moet de hoeveelheid in de lucht op z'n minst omlaag. Het gemiddelde CO2-niveau komt sinds 2012 regelmatig boven de 400 ppm.

Facebook Twitter LinkedIn™
Twitter LinkedIn™ Facebook Google+
Geschreven door Talitha Voogd op 07-11-17 pricewise.nl

Wil jij op dit bieb-item reageren?

Laatste reacties

10 nov 2017
Reactie van Ruud

Barbarugo kan 180 Mton CO2/jr opslaan. Helpt u mee?

McKinsey: 'Emissieloze industrie 2050 is mogelijk, maar kost wel €71 mrd'
Technisch is het mogelijk voor de Nederlandse industrie om in 2050 bijna geen
broeikasgassen meer uit te stoten, maar dat gaat wel tot €71 mrd kosten. Dat schrijft
McKinsey in het zojuist gepubliceerde rapport Industry transition - mission
(im)possible?
McKinsey is abuis.
De industrie is een van de belangrijkste economische sectoren in Nederland. De
sector is goed voor 21% van het bruto binnenlands product en 9% van alle banen.
Daarom ga je de industrie niet opzadelen met een heffing van € 71mrd. Nederland
moet zorgen dat zijn industrie concurrerend blijft. Dacht u nu werkelijk dat Oost-Europa
en China hun industrie dergelijke onmogelijke heffingen zouden opleggen?
De Nederlandse industriële sector kan zijn CO2-uitstoot in lijn met de EUdoelstellingen
brengen door het op grote schaal creëren van CO2-opslag. En dat hoeft
helemaal geen 71 mrd euro te kosten, want je moet het niet zelf willen doen, maar je
moet het de natuur willen laten doen.
In de sub-Sahara is een strook grond van 6000 x 500 km waar vrijwel geen natuur is.
Eindeloze kale savannes waar in het natte seizoen alleen maar olifantengras wil
groeien. Kijk, als we daar de natuur terug brengen, dan zijn we beter bezig dan onze
industrie kapot te draaien.
Laten we het eens uitrekenen voor onze elektriciteitscentrales: Een erkend instituut als
EcoFys heeft uitgerekend dat gemiddeld 0,53 kg CO2 vrij komt bij iedere KWh dat
geproduceerd wordt. Alle centrales bij elkaar stoten 60 Mton CO2 per jaar uit. Dat
kunnen we compenseren door bomen te planten in gebieden waar nu vrijwel niets
groeit. Helaas die gebieden vind je niet, die bestaan niet. Maar het blijkt dat je in de
sub-Sahara wel bepaalde soorten bamboe kunt planten. Om te kunnen groeien
hebben ze per ha per jaar 60 ton CO2 nodig. Barbarugo beheert een gebied waar je
zoveel bamboe kunt planten, dat je wel 180 Mton CO2/jr kunt compenseren.
Stichting Barabarugo is al begonnen met de aanplant van bamboe. Het is een
werklozen project. Het kost € 2000 per ha. Met dit project redden we niet alleen de
industrie in Nederland, maar herstellen we ook het klimaat in Ghana, waardoor het
minder heet wordt en het regenwater in de bodem terecht komt in plaats dat het
onmiddellijk verdampt. Doordat de lucht minder droog wordt, is er weer kans op landen
tuinbouw. Hierdoor pakken we ook het probleem van honger en armoede aan.
Laat het nieuwe kabinet alle energiesubsidies stoppen. Ga voorlopig geen
centrales sluiten, dan houden we behalve geld voor CO2 compensatie meer dan
5 miljard over voor migratie (GL), zorg (CU), sociale woningbouw (CDA),
fundamenteel onderzoek (D66) en defensie (VVD).
Ruud Goedknegt
0297 582 482 lees ook: tiny.cc/bamboe/betaalbaar-en-beter-milieu/
zie https://fd.nl/ondernemen/1221176/mckinsey-emissieloze-industrie-2050-is-mogelijk-maar-kost-71-mrd #FD

10 nov 2017
Reactie van Ruud

Ik wilde op dei bieb-item reageren en dan komt het op pricewise. Dat was niet de bedoeling

Het nieuwe kabinet Rutte III wil CO2 opvangen en opslaan in de grond. De plannen stuiten op protest, omdat het ten koste gaat van duurzame bronnen.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Relevante Global Goals for Sustainable Development

Bijdragen aan een Futureproof bedrijfsleven door: 8 Decent work and economic growth 13 Climate action