Verwarm je woning milieuvriendelijk met een warmtepomp

doorDarryl Fleming

Verwarm je woning milieuvriendelijk met een warmtepomp

Dagelijks worden op alle vlakken inspanningen gedaan om het verbruik van hernieuwbare bronnen te promoten. De mens heeft gedurende decennia een grote negatieve invloed gehad op de natuur en omgeving en dit proberen we met behulp van moderne technologie goed te maken. Veel fossiele energie gaat bij ons gematigd klimaat naar de verwarming van onze woning. Vaak worden gas, mazout of niet-groene elektriciteit gebruikt. De installatie van een warmtepomp kan het gebruik van fossiele energie drastisch omlaag halen en zou een must moeten zijn voor elke woning. Hoe zulke warmtepomp werkt en welke types er bestaan lees je hier.

Hoe werkt een warmtepomp

Het principe is op zich heel eenvoudig te begrijpen. Een warmtepomp haalt gratis en milieuvriendelijke energie uit de omgeving en gebruikt deze energie, via een vervormer, om je woning te verwarmen en ze van warm water te voorzien. De omgeving waaruit de warmtepomp energie haalt kan verschillend zijn naargelang het type. Er zijn warmtepompen die werken met lucht, water of in de bodem of een combinatie van meerdere bronnen.

Welke specifieke types zijn er?

Afhankelijk van je huis, het type bodem of omgeving of zelfs de wetgeving kun je verschillende types warmtepompen installeren bij je woning. De meest gebruikte types zijn:

  • water-waterpomp: werkt makkelijkst met een open bron. Je haalt er het warme water uit, gebruikt deze energie en het koude water wordt weer afgegeven aan de bron om daar op een natuurlijke wijze weer op te warmen.
  • brine-waterpomp: hier loopt er weliswaar water door je buizen maar dit is een gesloten net. Aan het water in de buizen wordt een gel toegevoegd tegen bevriezen. De buizen worden opgewarmd met behulp van de aardwarmte, deze wordt onttrokken in de omvormer en het koude water wordt door de buizen weer door de grond gestuurd.
  • lucht-luchtpomp: Dit principe werkt net als de water-waterpomp. Warme lucht wordt onttrokken, de energie hiervan wordt gebruikt en de koude lucht gaat weer naar buiten om daar te worden opgewarmd.
  • lucht-waterpomp: In plaats van water opwarmen door aardwarmte zoals bij de brine-waterpomp wordt hier lucht gebruikt. Het principe is verder hetzelfde als bij de andere types pompen.

Niet elke woning is geschikt voor de installatie van een warmtepomp. Bepaalde pompen, bijvoorbeeld die met een captatienet onder de grond, vragen een grote oppervlakte zoals een weide waarop geen bomen mogen groeien. Uit bepaalde waterbronnen mag ook niet zomaar water getapt worden omwille van regelgeving. Daarnaast kan beperking wegens plaatsgebrek ook een reden zijn om geen warmtepomp te kunnen installeren. Een oplossing in dit geval kan bijvoorbeeld een hybride systeem zijn dat een warmtepomp combineert met een traditioneel systeem. Zo kan het gebruik van fossiele brandstoffen voor het verwarmen van je woning en water toch worden beperkt.

Is een warmtepomp financieel interessant?

Veel mensen vragen zich af als het interessant is om een de investering van een warmtepomp te doen. Het systeem kost inderdaad beduidend meer dan een traditioneel systeem op gas of mazout. Heeft het dan zin om deze grotere investering te doen en betaalt deze zichzelf terug op korte tot lange termijn? Het antwoord is heel eenvoudig in het geval van een nieuwe woning, bij oudere woningen moeten wat extra vragen gesteld worden.

Nieuwe woning of uitgebreide renovatie

In het geval van een nieuwe woning kan sowieso best worden gekozen voor een warmtepomp. Een warmtepomp is de meest zuinige oplossing, zowel voor het milieu als voor de portefeuille. Als er toch meteen nieuwe systemen moeten geïnstalleerd worden dan mag er niet getwijfeld worden om een warmtepomp te steken. Ook bij zeer grote renovatieprojecten waarbij maar 25% tot 30% van de woning wordt behouden kan met ook best opteren voor de installatie van een warmtepomp.

Bij een nieuwe woning of quasi volledige renovatie heeft men namelijk een blanco situatie. Je kunt kiezen voor de warmtepomp die perfect geschikt is voor de specifieke woning en dus ook zo efficiënt mogelijk met de kosten omgaan. Het huis wordt volledig ingericht rond dit systeem van verwarming. Zo wordt bijvoorbeeld al bij het ontwerp rekening gehouden met een vloerverwarming en de plaatsing van het omvormend systeem in de tuin of weggewerkt in de muren.

Bij een nieuwe woning of uitgebreide renovatie betaalt deze investering zich in verhouding sneller terug dan wanneer je een warmtepomp plaatst in een bestaande woning. Ook met het oog op toekomstige wetgeving rondom het duurzamer maken van woningen. Daarom lijkt het logisch om je nieuwe woning meteen al in te richten rondom de warmtepomp.

Bestaande woning of beperkte renovatie

Bij een bestaande woning of beperkte renovatie ligt dit anders. In eerste instantie moet al rekening worden gehouden met de voorbereidende kosten van de installatie van de warmtepomp. De oude systemen moeten worden verwijderd, wat al een bepaalde, weliswaar minimale kost met zich meebrengt.

Hou er ook rekening mee dat een bestaande woning vaak niet zo energiezuinig is, en dit heeft invloed op het rendement van de warmtepomp. Het is namelijk zo dat een warmtepomp werkt via een trage afgifte van een lage warmte op een constante wijze. Dit wil zeggen dat je bijvoorbeeld via vloerverwarming een constante lage verwarming krijgt via je warmtepomp. Omdat deze verwarming constant wordt afgegeven zal het huis steeds aangenaam warm voelen, ondanks het feit de afgegeven warmte relatief laag is.

In een oude woning, waar bijvoorbeeld nog enkele beglazing, weinig isolatie en kieren spleten zijn, is dit helemaal niet efficiënt. De traag afgegeven warmte verdwijnt meteen door de slechte isolatie en dus heeft verwarmen met het systeem van de warmtepomp in dit geval geen zin. Daarom moet je in eerste instantie de woning energievriendelijker maken. Extra muurisolatie, overal dubbele beglazing en alle kieren en spleten proberen te dichten. Pas als de woning energievriendelijk is zal de warmtepomp zijn werk naar behoren kunnen doen.

Politieke en economische overwegingen

Als je nu een oude woning bezit of met een nieuwbouw aan de slag gaat, onder de economische en politieke omstandigheden kom je niet uit. Overheden in vele Europese landen stellen alsmaar meer wetgeving op die stelt dat woningen energiezuinig moeten worden. Slecht geïsoleerde huizen, fossiele brandstoffen of enkele beglazing worden binnenkort verboden en eventueel beboet. Daarom kan het toch raadzaam zijn om ook in reeds bestaande woningen na te denken over de extra investeringen om een warmtepomp te installeren.

Ook op het macro-economische niveau is de prijs van fossiele brandstoffen zeer gevoelig en steeds een inzet van politieke spelletjes. De prijzen kunnen heel vaak schommelen en Europa is afhankelijk van de invoer van vele soorten fossiele brandstoffen. Wie ervoor kiest om een warmtepomp te installeren bij zich thuis maakt zichtzelf volledig onafhankelijk van dit soort politieke en economische spelletjes.

Welke subsidies kan je krijgen voor een warmtepomp?

Omdat het duurzamer maken van woningen hoog op de politieke agenda staat worden ook veel gunstmaatregelen genomen zoals het toekennen van subsidies of premies. Ga zeker even informeren alvorens je je bestaande woning gaat isoleren, nieuwe ramen steekt of een warmtepomp installeert. Vele stimuli worden op dit moment gegeven waaronder waardoor je een groot deel van de renovatiekosten kunt recupereren.

Via de netbeheerder kun je een dossier indienen met een premie-aanvraag. Een belangrijke voorwaarde hier is dat de werken verplicht dienen uitgevoerd te worden door een erkende aannemer. Deze aannemer moet in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid. Daarnaast moet de warmtepomp gebruikt worden om zowel minstens één ruimte in de woning te verwarmen en ook instaan voor de voorziening van warm water.

Afhankelijk van het type warmtepomp die je installeert kun je tussen de 300 en 4000 euro recupereren in de vorm van individuele subsidies. Er wordt steeds maximaal 40% van de totale kost terugbetaald. Kies je ervoor om binnen de vijf jaar minimaal drie energiebesparende ingrepen in jouw woning door te voeren? Dan kun je ook nog aanspraak maken op een totaalrenovatiebonus bovenop de individuele subsidies die je reeds ontvangen hebt. Vanaf drie ingrepen kun je een bonus van 1250 euro krijgen en deze kan oplopen tot 4750 euro.

Neem op voorhand contact op met de netbeheerder én de installateur om zeker te zijn dat uw woning en elektriciteitsvoorzieningen voldoende zijn voor de installatie van je warmtepomp. Zo kun je op voorhand correct inschatten wat voor werken er effectief moeten uitgevoerd worden en dus welke kosten hiermee gepaard gaan. Hoe beter de netbeheerder op de hoogte is van de kosten en de impact van de renovatie, hoe vlotter de toekenning van de subsidie zal verlopen.

Andere fiscale stimuli

Ook fiscaal worden er extra voordelen gegeven door bijvoorbeeld lagere Btw-tarieven te voorzien voor wie renovaties doet aan een oudere woning in het kader van duurzame energie. Is je woning ouder dan tien jaar en voer je renovatiewerken uit met een erkend gecertifieerd ondernemer? Dan kun je profiteren van een gunstiger Btw-tarief van 6% in plaats van de gangbare 21%.

De controles op energiezuinige woningen worden steeds strenger. Wie een woning wenst te verkopen of verhuren zal tegen 2020 aan strenge normen moeten voldoen of je woning zal strafpunten krijgen. Als een huis teveel strafpunten heeft zal ze niet mogen verkocht of verhuurd worden. Het is dus zeker heel belangrijk om nu aan de slag te gaan met het energiezuinig maken van je woning. Zeker nu de overheid al deze extra premies, subsidies en fiscale stimuli voorziet.

Besluit

Een warmtepomp is sowieso de toekomst voor nieuwe woningen maar ook voor bestaande huizen. De pomp gebruikt zeer efficiënt de omgeving om energie te onttrekken en deze om te zetten in warmte voor in de woning. Het maakt je woning een stuk onafhankelijker van vervuilende en soms dure fossiele brandstoffen.

Het systeem vraagt weliswaar een éénmalige investering en extra zorgvuldigheid bij het uittekenen van de plannen voor een nieuwe woning, maar het betaalt zichzelf snel terug. Ook voor oudere woningen is het installeren van een warmtepomp aan te raden, zeker met het oog op verstrengde wetgeving en soms moeilijke handelsakkoorden en economische omstandigheden.

Deze initiatieven moeten allemaal worden berekend in de terugverdientijd van de warmtepomp. Maak je beslissing niet enkel naar aanleiding van de directe invloed op je portefeuille maar kijk naar het grote plaatje. De toekomst vraagt duurzame oplossingen, wie hier vandaag in investeert, zal hier morgen reeds de vruchten van plukken.

Over de auteur

Darryl Fleming administrator

Geef een reactie