De salderingsregeling voor zonnepanelen, hoe werkt die?

doorDarryl Fleming

De salderingsregeling voor zonnepanelen, hoe werkt die?

Dit artikel gaat over de salderingsregeling, die de aanschaf van zonnepanelen extra aantrekkelijk maakt. We zullen diverse aspecten van die regeling hier aan de orde stellen.

Achtergrond

Om de aanschaf van zonnepanelen aantrekkelijker te maken, riep de Nederlandse overheid de salderingsregeling in het leven. Dan kan je de stroom, die je met je zonnepanelen opwekt en op een gegeven moment niet nodig hebt, terugleveren aan het lichtnet en krijg je daar een vergoeding voor. Met de salderingsregeling kan je je investering in zonnepanelen sneller terugverdienen. Dat aantrekkelijk maken van die investering, wordt echter minder nodig, omdat die minder groot aan het worden is.

Waaruit bestaat een zonnepaneelinstallatie

Een zonnepaneelinstallatie bestaat natuurlijk uit zonnepanelen. De stroom die de panelen genereren is anders dan die van het lichtnet. Die laatste is wisselstroom en de spanning is 220 volt. De elektrische apparaten in je huis werken daarop. Ze werken niet op de door zonnepanelen opgewekte gelijkstroom en laag voltage. Er is daarom een omzetting nodig. Daarom omvat een zonnepaneelinstallatie een zogenoemde omvormer. Als je gebruik wilt maken van de salderingsregeling door stroom terug te leveren aan het lichtnet, dient die omvormer te worden aangesloten op een slimme elektriciteitsmeter. Anders blijft het onbekend hoeveel stroom je teruglevert en krijg je dus geen vergoeding. Een analoge elektriciteitsmeter kan door de geleverde stroom terugdraaien, maar dat is niet gegarandeerd. Als je een goed inzicht in je stroomverbruik wilt hebben, kan je de aanschaf van een energieverbruiksmanager overwegen. Dat kan ook een app zijn, als je toestemming geeft om jouw gegevens via het internet bij de netbeheerder op te vragen.

Wat is salderen?

We hadden het al over de teruglevering van stroom aan het lichtnet met je zonnepanelen. De elektriciteitsleveranciers hebben de wettelijke verplichting om de teruggeleverde stroom jaarlijks met je te verrekenen. Dat wordt met salderen aangeduid. Als het resultaat daarvan betaal je alleen voor de stroom die je netto verbruikt, dus de teruggeleverde stroom afgetrokken van de verbruikte stroom. Slecht over de netto stroom betaal je verbruikskosten, BTW en energiebelasting. Het vastrecht betaal je altijd, ook zonder netto verbruik. We praten over een salderingsregeling en niet over de teruggave van geld. Dat laatste is binnen de salderingsregeling niet mogelijk. De leverancier kan je wel een vergoeding geven als je netto verbruik negatief is. Die bepaalt echter hoeveel die is. Zolang de elektriciteitleverancier niet weet dat je zonnepanelen hebt geplaatst, zal je maandbedrag niet veranderen. Na een jaar wordt dat verrekend en aangepast. Je kunt je zonnepanelen bij die leverancier melden en vragen om het maandbedrag al te verlagen.

Afbouw salderingsregeling

De salderingsregeling is in 2004 in het leven geroepen. Tot nu toe hebben we aangegeven hoe die regeling nog altijd is. Die gaat echter waarschijnlijk veranderen. Volgens een regeringsvoorstel zal die vanaf 2023 geleidelijk worden afgebouwd. Vanaf 2031 zou er dan niet meer kunnen worden gesaldeerd. Dan ontvang een vergoeding per kWh die je levert, die lager is dan wat je voor je verbruik aan de leverancier betaald. De nieuwe regeling zou dan gelden voor het geval je al zonnepanelen zou hebben of die nog gaat aanschaffen. Maar zoals gezegd, is het een voorstel en daar kunnen nog elementen aan veranderen.

Verbruikspatroon

We noemden al de energieverbruiksmanager. Die geeft je een goed overzicht van je verbruikspatroon. Zoals je met het daltarief van de elektriciteitsleverancier kunt doen, kan je dat ook doen met de stroom die je zelf opwekt. Als je straks, na afloop van de salderingsregeling, minder krijgt voor de stroom die je teruglevert aan het lichtnet, wordt de prikkel groter om de stroom die je zelf opwekt zo goed mogelijk zelf te benutten. Als je overdag stroom overhoudt, kan je overwegen om dan bijvoorbeeld de wasmachine te laten draaien. Een aanpassing van je verbruikspatroon zal je zo geld opleveren.

Over de auteur

Darryl Fleming administrator

Geef een reactie